Idén att bygga ett islamistiskt center i Dawarörelsens regi i ett av Uppsalas utsatta områden har mött hård kritik från flera håll. Den ansågs dock som helt okontroversiell av statens television SVT i Uppsala som gick all in för att få det islamistiska centret på plats. Vi följer SVTs journalistiska haveri steg för steg – från mörkläggning av viktiga omständigheter till en ansvarig utgivare som ljuger för oss i en intervju.

I förrgår avslöjade Samhällsnytt att ordföranden för Dawastiftelsen som vill bygga ett islamistiskt center i Stenhagen är dömd för systematisk misshandel av sina barn. Barnen misshandlades bland annat därför att de ville vara kristna och vägrade läsa Koranen – vilket de tvingades till av sin far.

Idag kan vi berätta att ttt tips om detta kom inte bara till oss, utan riktades mot ett antal andra medier – däribland SVT i Uppsala. I samband med en intervju med SVTs korrespondent i Uppsala Magnus Hellström informerade SDs ordförande i staden Simon Alm om uppgifterna inför rullande kamera – men då ska han ha tvingats att ”prata om annat”. Annars skulle det inte ha gått att sända intervjun, ska Hellström ha sagt.

– Hellström uppmanade mig att ge dem något som de kan sända. Jag förklarade att allt är officiella uppgifter och kan beläggas, men de fick en tagning där jag utelämnar de faktaargument jag framfört i tidigare tagningar, berättar Alm till oss via telefon.

Det var nämligen den tagning som sändes av SVT Uppsalas lokala nyheter. Samtidigt får reportern ett mejl från SDs lokala avdelning med en dom för barnmisshandel mot ordföranden i Dawastiftelsen – som belägg för de anklagelser som Simon Alm tidigare under dagen framfört i sin intervju med Hellström. Tiden är kl. 13.11 den 18 september:

Samma kväll åker samma reporter, som nu alltså har belägg för påståendena, ut till Stenhagen igen – för att intervjua just Attique Ullah, ordföranden i Dawastiftelsen, som han just fått en dom om. Men trots att det föreföll vara en ypperlig möjlighet att ställa frågor kring domen samt mannens syn på andra religioner under intervjun, lyser de frågorna med sin frånvaro. Istället får ordföranden utan några motfrågor hävda att ”hela samhället oavsett religion” ska vara välkommet i det nya islamistiska centret – trots att domen om barnmisshandel med religiös bakgrund vittnar om någonting helt annat.

Inslaget sänds på morgonen den 19 september – samma dag som beslutet om det islamistiska centrets framtid ska tas. När Samhällsnytt försöker att nå Magnus Hellström på telefon igår får vi veta att det är SVT Uppsalas ansvarige utgivare Daniel Legue som tar emot alla mediefrågor ”om det här”.

– Vi har på SVT väldigt korta morgonsändningar som går på två minuter. Och det är allt nerklippt. Alla parter är nerklippta. I kvällens sändning kommer vi att diskutera det mer ingående. Men att diskutera om en part är skitstövel är ju inte relevant här. Det som är relevant är centret.

Det framgår dock av rättshandlingarna att det var misshandel med religiös bakgrund. Ett av barnen misshandlades då det inte ville läsa Koranen och ville bli kristen. Tycker du inte att det har ett nyhetsvärde när ni samtidigt ger mannen plattformen för att hävda att alla religioner kommer att vara välkomna i centret?

– Vi är ju mitt i nyheten. Vi kan inte kommentera vår nyhetsvärdering förrän vi har gjort inslaget.

Så om jag förstår rätt kommer ni att sända det här om domen och bakgrunden ikväll?

– Ja. De sitter och redigerar nu så därför kan jag inte svara vad som är med. Den korta versionen sändes imorse. Ikväll sänder vi den långa.

Men det visar sig inte stämma. När vi tittar på den långa versionen av inslaget på kvällen den 19 september ställs inga frågor om barnmisshandel med religiös bakgrund till mannen. Istället tar SVT in en kontroversiell professor, Mohammad Fazlhashemi, som enligt en presentation ”forskar i muslimsk idéhistoria och arbetar med främjandet av etnisk mångfald”. Samma person jublade ifjol när beslutet att tillåta böneutrop i Växjö gått igenom. Fazlhashemi förklarar att Dawastiftelsen ”avhållit sig från politiken”:

Dawa betyder ”bjuda till” (islam – anm.) och utgör en slags missionsverksamhet inom salafism – den radikala inriktningen inom islam. Missionsverksamheten är riktad främst mot andra muslimer – för att radikalisera dem, – men även mot anhängare av andra religioner. Redan 2015 pekade journalisten och experten inom svensk jihadism Magnus Sandelin ut dawarörelsen som en viktig rekryteringsbas för jihadister och islamiska terrororganisationer.

SVT Uppsalas tittare får dock inte veta någonting av detta. Vi ringer SVT Uppsalas ansvarige utgivare Daniel Legue igen.

Varför har du ljugit för oss igår när du sa att frågorna om barnmisshandel kommer att ställas i kvällens långa sändning?

-Nej… jag ljög inte alls för det…

Fast det finns på band – ditt jakande svar på min fråga om ni kommer att sända detta på kvällen?

– Ja, det kommer att finnas med, men kanske inte i det inslaget. Det kommer framöver. För det här handlar just om frågan om bygglovet.

Ni tog dock in en professor som forskar i muslimsk idéhistoria och som intygar att Dawastiftelsen ”avhåller sig från politisk islam” – samtidigt som t ex Magnus Sandelin pekar ut rörelsen som en viktig rekryteringsbas för jihadister. Varför har ni inte ställt några kritiska frågor till professorn?

– Det gör vi väl visst. Han säger då att den här… nu vet jag inte vad han säger… men han säger att de har gjort mycket gott för samhället, men man kan inte garantera att det inte finns radikala människor i den här miljon.

Fast det här handlar inte om radikala människor, utan om att hela rörelsen är radikal i grunden?

– Vi frågar ju en expert. Jag är ingen expert i detta ämne. Och inte du heller tror jag. Så vi frågar en expert och litar på vad den säger.

Ingår det inte i SVTs uppdrag att ta in olika expertsynpunkter och ställa in och väga in dem mot varandra?

– Jo, det har vi gjort.

Det är ju bara en expert som kommer fram och det ställs inga kritiska frågor?

– Du lyssnar inte på mig! Du vill ju bara sätta dit mig på något sätt!

Mitt intryck efter att ha följt er rapportering i ämnet är att ni driver en kampanj och försöker få det här islamistiska centret på plats genom att utelämna vissa uppgifter och framhålla andra. Stämmer det?

– Nej, snälla! Vi kampanjar inte och driver inte någon dold agenda, och framförallt inte för att hjälpa någon.

Vidare återkommer Legue till varför uppgifterna om barnmisshandeln aldrig publicerades av den statliga televisionen. Han menar att de saknade nyhetsvärde i frågan om bygglovsförfarandet som diskuterades igår.

Ordföranden i Dawastiftelsen får utrymme att hävda hos er att alla människor av alla religioner är välkomna till det nya centret – samtidigt som han slår sin son när han vill bli kristen. Ser du inte att det är motstridigt? Var det värt att uppmärksamma det från SVTs sida?

– Jo, det är värt att uppmärksamma det, och vi kommer att göra det nu – när det är klart (med beslutet – anm.). Diskussionen igår var om man får bygga det överhuvudtaget. Nu är det klart att man får det. Och nu är din fråga relevant – nu kommer han att granskas!

Tycker du inte att politikerna och allmänheten förtjänar att veta sådana omständigheter innan de tar ett sådant beslut, inte efter?

– … ehm… om de förtjänar eller inte har ju inte med det att göra…

Jo, det har det väl? Detta ingår ju i definitionen av allmänintresse och utgör journalistikens grunduppgift – att informera allmänheten så att väl grundade och förankrade beslut tas?

– …Ja, men nu handlade det om huruvida en detaljplan ska godkännas…

Detta är inte första gången som SVT Uppsala beslås med agendasättande journalistik. Tidigare hamnade redaktionen i blåsväder i samband med att de sänt ett reportage om att ett tygband från vikingatiden innehöll ordet Allah. Vid tiden för publiceringen var det fastställt av flera internationella forskare att nyheten var falsk, men trots detta valde SVT Uppsala att sända reportaget ändå.

LÄS MER: SVT publicerar gammal fejknyhet: ”Vår publicering var fullt rimlig”