Hittills i år har mer än 80 tjänster försvunnit och nu ska 250 till bort. Även ett okänt antal vårdplatser inom flertalet verksamheter kommer försvinna.

– Patienter kommer att få ligga i dagrum och på läkarexpeditioner, säger undersköterskan Hans Ekström till Göteborgs-Posten.

Enligt Ekström blir konsekvensen överbeläggningar och högre arbetsbelastning för personalen som finns kvar.

Nedskärningar kommer även göras inom verksamheter där Sahlgrenska har ett nationellt uppdrag, som transplantationer.

– Var går gränsen för hur mycket SU kan skära ned och ändå klara de uppdragen? Jag ska inte säga att det är kris, men snart är den lägsta nivån nådd, säger Hans Ekström.

Ekström menar att det nu är dags för Sahlgrenska att istället kräva mer resurser för att klara sitt uppdrag – något han anser borde gjorts redan för två år sedan.

Från biträdande sjukhusdirektör Lars Rydhede är det dock andra tongångar.

– Det är viktigt att understryka att vårdens naturliga utveckling är att det kommer att bli färre vårdplatser på många håll när man övergår till mer öppenvård, genomför digitaliseringslösningar och jobbar mer med dagkirurgi, säger han.

Samtidigt vill han inte sticka under stol med att de skulle behöva fler vårdplatser på vissa håll, tillägger han.

Vid årets start låg sjukhuset 300 miljoner back, en siffra som nu ska ha sjunkit till 239 miljoner. Enligt en tidigare prognos skulle 500 tjänster behöva skäras bort, något som nu inte behövs.

Ingen personal kommer sägas upp men en del tjänster och vikariat kommer inte att återbesättas.

Rydhede ser inga risker för att de nationella uppdragen skulle bli lidande i och med åtstramningarna.