Då konservativa och nationalistiska Alternativ för Tyskland betecknas utgöra ett ”misstänkt fall” av högerextremism och ett ”hot mot demokratin” kommer det tyska partiet att övervakas av landets säkerhetstjänst.

Att säkerhetstjänsten Bundesamt für Verfassungsschutz betecknar Alternativ för Tyskland som ett hot mot demokratin innebär enligt den tyska grundlagen att BFV ges särskilda rättigheter att bevaka partiet.

Till grund för beslutet som togs i förra veckan ligger en tusen sidor lång rapport som bland annat ska innehålla hundratals tal och uttalanden från partimedlemmar.

Det påstås även att en gren av partiet som stått längre högerut och som fortfarande sägs ha ett stort inflytande, är ett av de främsta skälen. Grenen uppges samtidigt har upplösts för en tid sedan.

Avvisar anklagelserna

Partitopparna Alexander Gauland och Alice Weidel säger att beslutet är helt omotiverat och saknar grund. Man pekar också på att informationen läckt ut till pressen samma år som det är val.

Alternativ för Tyskland står redan under övervakning i delstaterna Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen och Sachsen. Även ungdomsförbundet övervakas.

I valet 2017 blev partiet Tysklands tredje största parti.