➤ KNIVATTACKEN Migrationsverket beslutade i strid med praxis att bevilja uppehållstillstånd ”för fortsatt vård i Sverige” till knivmannen. Mannen ansågs tillräckligt frisk för att resa till Iran, men tillräckligt sjuk för att slippa asylutredningen. Myndigheten vägrar att kommentera.

Samhällsnytt kan avslöja att den man som sitter häktad för knivattacken mot en polis på Medborgarplatsen fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige – utan att ens komma till asylutredningen. Av Migrationsverkets beslut i ärendet framgår att mannen skickade in ett läkarintyg, i vilket hävdas att mannens förmåga att kommunicera ”har varit nedsatt”. Därför valde myndigheten att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som löper ut den 16 september på grund av synnerligen ömmande omständigheter för ”fortsatt vård i Sverige.”

Utdrag ur asylbeslutet. Skärmdump: Samhällsnytt.
Beslutet strider mot praxis

Samhällsnytt ringer upp Migrationsverkets asylprövningsenhet 5 i Stockholm, där beslutet har fattats. En teamledare på enheten förklarar att i de flesta fall ska ärendet avskrivas om det inte går att få personen att närvara vid asylutredningen. Teamledaren vill, med hänvisning till sekretess, dock inte svara på frågor om varför det inte har gjorts i det här ärendet.

Beslutet i asylärendet har fattats den 16 september 2016 – alltså efter att Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft. Lagen begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd just på grund av synnerligen ömmande omständigheter – om det inte strider mot Sveriges internationella åtaganden. I asylbeslutet återfinns dock ingen hänvisning till vilket internationellt åtagande som skulle ha motiverat bifallet.  Samhällsnytt har kontaktat Migrationsverkets presstjänst med frågan om beslutet kan ha fattats i strid med lagen, men myndighetens presskommunikatör avböjde att kommentera.

Handläggaren fick jobb på Socionomer utan gränser

Samhällsnytt har även sökt den handläggare som föredragit beslutet. Personen arbetar inte längre på myndigheten, men strax efter fick hon ett jobb på organisationen Socionomer utan gränser. Organisationen bekräftar att hon arbetat som handläggare åt organisationen under en tid, men har sedan slutat.

SKärmdump från handläggarens Facebook-profil

Även beslutsfattaren i ärendet arbetar inte i nuläget på grund av föräldraledighet, men har kvar sin tjänst på myndigheten.

Tidigare kunde Expressen avslöja att mannen hade rest till Iran och vistats där i två månader. Samhällsnytt kommer att fortsätta försöka få kommentar från Migrationsverket angående ärendet – bland annat för att få svar på frågan hur det kommer sig att mannen ansågs tillräckligt frisk för att resa till Iran, men inte tillräckligt frisk för att inställa sig för Migrationsverkets utredning.