➤ ”Jag har berättat om intervjun med dig för tjänstemän på EU”. Samhällsnytt blir uppmanade till ett möte på ”Enheten för demokrati” för att förklara sig. Läs hela intervjun med Elisabet Modée!

Samhällsnytt kunde nyligen avslöja att kanslirådet på Kulturdepartementet Elisabet Modée, som fungerat som nätverket #jagärhär:s kontaktperson på departementet, varit med i nätverket ändå sedan starten. När Samhällsnytt når henne för en kommentar är hon i Bryssel för ett möte i EU-kommissionen. När vi frågar henne om den jävsituation som har uppstått på Regeringskansliet med anledning av hennes engagemang, blir vi informerade om att vårt avslöjande togs upp på ett möte i EU, som Modée inte vill berätta om, och beskrevs som ett problem.

LÄS MER: Regeringen förbereder omfattande lagändringar ”mot rasism” – #jagärhär vill vara med

Den fråga som jag ville ställa till dig är hur du ser på din tjänstemannaroll när du är med i nätverket #jagärhär och sitter på en beslutande position på departementet samtidigt.

– Jag är ju en privat person också. Jag har också yttrande- och åsiktsfrihet.

Men du är ju med i föreningen för att alla som är med i Facebook-gruppen är medlemmar i deras förening?

– Ja, jag håller med om att det blir knepigt. Men jag är inte med i gruppen på Facebook längre.

Men du var ju det under den tiden som kontakten mellan Kulturdepartementet och #jagärhär pågick.

– Ja, det var jag.

Har detta tagits upp på departementsnivå?

– Inte ännu.

Så det har inte blivit några synpunkter på det från dina chefer?

– Nej, det har jag inte fått.

Är det också något som du berättade för dem när du till exempel var med på möten med #jagärhär?

– Eeh… vi hade pratat om det då organisationen startade… så jag berättade att jag anslöt till denna föreningen på Facebook.

Men inte på de mötena alltså?

– Jag kan väl skilja på A och B. Kan inte du det?

LÄS MER: Så här nästlade #jagärhär in sig hos makten

Du nämnde också i ett mejl att du marknadsförde föreningen inom EU i Bryssel?

– Därför att det är min skyldighet.

Att berätta om den här föreningen?

– Om initiativ som pågår i Sverige.

För tjänstemän i Bryssel alltså?

– Ja, jag har berättat att jag har blivit intervjuat av dig också här på det här mötet. Det är väl också att marknadsföra Samhällsnytt, eller?

För vem berättade du det?

– För tjänstemän inom EU… och det var inte bara jag här, utan det finns andra initiativ som pågår i Sverige.

Så du berättade om vår intervju på ett möte med tjänstemän inom EU?

– Jag sa att jag har blivit intervjuad av Samhällsnytt.

Varför skulle EU vara intresserade av vår intervju?

– Därför att… Man sitter och pratar vilka kontakter man har och vad det är för problem som finns när man jobbar som tjänsteman… att man blir intervjuad utan att direkt veta, vad som händer om man blir felformulerad och felciterad.

Vilken enhet i EU informerades om vår intervju?

– Jag tänker inte svara på de frågorna.

Jag förstår fortfarande inte vilken relevans vår intervju  har för EU?

– För den är ju överallt. Sedan kan man läsa den var som helst på internet. Så varför inte?

Upplever du det som ett problem att du har blivit intervjuad?

– Att jag har blivit insatt i en konspirationsteori – ja.

Menar du alltså att det faktum att du är med i nätverket samtidigt som du handlägger deras ärenden på departementet är en konspirationsteori?

– Jag handlägger inte deras ärenden, jag var mötesorganisatören.

Precis. Brukar du annars arbeta i Bryssel eller i Stockholm?

– I Stockholm.

Men det är rätt ofta i Bryssel vad jag förstår?

– Det tänker jag inte svara på. Det ingår i arbetet på Regeringskansliet att delta i olika möten utomlands – bland annat i Bryssel.

Vilket uppdrag har du i Bryssel?

– Det kan jag inte svara på.

Är det hemligt? Varför kan du inte svara på det?

– Hur ska du använda det som du pratar med mig om nu?

Det vet jag inte än. Jag ställer frågor till dig och vill få svar på dem.

– Jag tänker inte… När du ringde till mig så ville du ställa ett antal frågor, och så ställer du nu ett antal nya frågor. Gå tillbaks till de frågor du först ville ställa! För jag har inte tid att sitta och gräva ner ytterligare… och gå in i detaljer om mitt arbete. Ställ de frågor du ville ställa.

Det är den följdfråga som jag vill ställa. Jag är intresserad av ditt uppdrag i Bryssel.

– Men den dök upp när jag sa att jag var här.

Precis.

– Säg vad du vill veta, vad du vill fråga om.

Vilket uppdrag har du i Bryssel?

– Det tänker jag inte svara på. Dels har jag ett möte här nu som jag ska på.

Varför åker du till Bryssel så ofta?

– Jag ber om ursäkt. Jag kan inte svara på de frågorna. Det handlar inte längre om de möten med #jagärhär, det handlar nu om min person.

Men du är ju där som tjänsteman?

– Ja. Men nu har jag ett möte här. Tack så mycket! Om du tänker intervjua mig på de premisserna, det går inte jag alls med på.

Så du vill inte svara alls om vad du gör i EU?

– Jag representerar Sverige och är på ett möte på EU-kommissionen.

I vilket sammanhang?                

– I ett möte.

Vad är det för möte?

– Om våldsbejakande extremism.

Är det de här personerna som du informerade om intervjun med Samhällsnytt?

– Men vad är det för problem med att jag berättade? Det är ju ingen hemlig handling. Den ligger ju på internet. Vem som helst kan gå in och läsa den.

Menar du att du har blivit attackerad av våldbejakande extremister genom den här intervjun?

– Nej, det har jag inte sagt. Det tycker jag inte…

Men du sätter ju vår intervju i en viss kontext på det här EU-mötet med andra länder och representanter från andra myndigheter?

– Men vad är problemet??

Vilken reaktion fick du av dina kollegor?

– Sådant händer, sa de.

Ser du yttrande- och pressfriheten i Sverige som ett problem?

– Nej, men jag sa ju det, att sådant här händer.

Vad exakt, menar du, ”händer”?

– Att man blir felciterad och insatt i en konspirationsteori.

Alla intervjuer spelas in just för att säkerställa att citaten är ordagranna. Hur menar du att du har blivit felciterad?

– När jag läste intervjun så har jag blivit tolkad åtminstone. Felciterad kan jag inte ha blivit eftersom du spelade in intervjun.

Ja.

– Då hade jag blivit tolkad…

Men förstår du att det är en stor skillnad mellan att vara felciterad och vara ”tolkad”?

– Ja, det fattar jag också. Förlåt att jag sa fel. Nu ska jag gå in på mötet här.

Är det inte så att du sprider desinformation i sådant fall?

– Genom att berätta exakt hur det var?

Genom att berätta att du har blivit felciterad och satt i en konspirationsteori?

– Att det finns ett samarbete mellan Regeringskansliet och #jagärhär och jag är i en jävsituation… Du kanske kan komma till Regeringskansliet och träffa mig… så är du hjärtligt välkommen!

Visst. När är du tillbaka i Stockholm så att vi kan boka en intervju?

– Boka en intervju? Jag tänker inte att bli intervjuad!

Vad är syftet med vårt möte i så fall?

– Men… om du vill berätta om vad du gör och hur ni arbetar professionellt sett som Samhällsnytt.

Varför skulle jag som journalist behöva berätta om mitt arbete för dig?

– Jag vet inte. Jag tänkte att det var kanske något som du vill förklara eftersom du var rädd för att jag sa fel om hur du arbetar. Det är kanske något du vill förklara.

Menar du att jag som journalist ska förklara för dig som tjänsteman vad jag gör på tidningen och om mitt arbete som journalist? Är det så du menar?

– Vi kommer väl inte längre med dig… Men nu, jag måste sluta nu.

LÄS MER: Regeringen ville kartlägga ”hat” – #jagärhär blir samarbetspartner

Enligt Regeringskansliet anställdes Elisabet Modée den 1 februari 2010. Hennes lön ligger på 48.900 kronor per månad. I nuläget arbetar hon med frågor som rör våldsbejakande extremism på Enheten för demokrati och det civila samhället på Kulturdepartementet. I den rollen samordnar hon insatser mot extremism med andra myndigheter och även på EU-nivå och har därmed en väsentlig makt över vilka personer och rörelser som ska stämplas som extremistiska. Samhällsnytt har kunnat berätta om hennes kopplingar till nätverket #jagärhär som sätter stora frågetecken kring Modées opartiskhet som tjänsteman och lämplighet för uppdraget.

Att döma av hennes svar i denna intervju blev hennes reaktion på granskningen att försöka använda sin maktposition för att problematisera Samhällsnytt och undertecknad på ett möte om våldsbejakande extremism på EU-nivå.

Samhällsnytt har kontaktat demokratiministerns pressekreterare Kristoffer Talltorp med följande frågor:

Kanslirådet Elisabet Modée var med i nätverket #jagärhär ändå sedan början och samtidigt är hon nätverkets kontaktperson på Kulturdepartementet. Hur ser ni på den jävsituation som uppstår?

-Enligt Modée togs vårt avslöjande upp på ett hemligt möte på EU och beskrevs där som ett problem. Hur ser ni på det?

-Samhällsnytt har även blivit uppmanade att besöka Kulturdepartementet och Modée personligen för att förklara oss. Är det ett vanligt tillvägagångssätt Enheten för demokrati använder i sitt arbete med granskande journalister?

Senare under dagen fick vi ett svar från Talltorp genom sms:

”Ingen kommentar”.

Från redaktionen:

Vi har valt att publicera den här intervjun i sin helhet just därför att Elisabet Modée anklagade Samhällsnytt för ”tolkning” av hennes tidigare uttalanden. Det hör till ett vanligt journalistiskt arbete att välja och publicera de delar som är relevanta för en story – inte minst för att spara läsarna från att läsa långa och ofta innehållslösa utläggningar som makthavare annars flitigt brukar använda sig av för att undgå riktiga svar på frågor. I det här fallet låter vi läsarna själva bedöma kanslirådets svar genom att ta del av hela intervjun.