Samnytt för några dagar sedan kunde avslöja har Folkhälsomyndigheten anmält samhällskritiska personer, bland annat Samnytts medarbetare Mira Aksoy, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som säkerhetshot och desinformatörer utsända av främmande makt. Avslöjandet har väckt frågor och nu ställer Sverigedemokraterna i riksdagen en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren (S) om regeringen ämnar vidta några åtgärder för att stoppa den här sortens misstänkliggöranden och åsiktsregistrering.

Frågan är inlämnad av SD-riksdagsledamoten Tobias Andersson. Han redogör med utgångspunkt i Samnytts artiklar för Folkhälsomyndighetens agerande och vill ha ett svar från Lena Hallengren i hennes egenskap av ansvarig minister för myndigheten.

FHM har systematiskt anmält personer till MSB som på olika sätt uttryckt kritik mot den svenska coronahanteringen. I fallet med Samnytts journalist Mira Aksoy föranleddes anmälan av att hon i pandemins inledningsskede intervjuat en svensk som befann sig i Wuhan i Kina som tros vara virusets ursprung men som av de svenska myndigheterna uppmanades resa hem utan att vidta några försiktighetsåtgärder för den händelse han skulle ha smittats med covid.

LÄS MER: Här anmäler Folkhälsomyndigheten coronakritiker till MSB – som agenter åt främmande makt

De anmälda personerna misstänkliggörs av FHM för att agera på uppdrag av främmande makt i syfte att sprida desinformation och skapa politisk oro i Sverige. MSB har å sin sida uppmuntrat anmälandet bland annat genom att en dialog upprättades mellan initiativtagaren på FHM, presschefen Christer Janson och en eller flera anonyma tjänstemän på MSB:s avdelning ”Counter Information Influence Section” – avdelningen för påverkan genom motinformation – som i konversationerna använt sig av pseudonymen ”Watchkeeper” – övervakaren.

Mira Aksoy har uttryckt oro över att på det här sättet bli misstänkliggjord som agent för främmande makt därför att hon gör sitt jobb som granskande journalist. Det indikerar att myndigheter har en ambition att tysta fria medier och Mira undrar också vilka konsekvenser detta kan få för henne personligen:

Är Aksoy nu åsiktsregistrerad hos MSB som ett säkerhetshot? Vad innebär i så fall det för hennes möjligheter att få andra jobb i framtiden? Är sådan registrering laglig? För att få svar på detta har Aksoy anmält saken till Justitieombudsmannen (JO).

LÄS MER: Mira Aksoy JO-anmäler Folkhälsomyndigheten efter utpekandet som spion

Andra medier har uppmärksammat Samnytts avslöjande och nu blir det inträffade också ett ärende för regering och riksdag. I sin fråga till socialminister Lena Hallengren skriver SD-riksdagsledamot Tobias Anderssom bland annat:

Att FHM anmält vanliga medborgare till MSB och direkt eller indirekt beskyllt dem för att vara agenter för främmande makt när de i praktiken endast vågat yppa kritik mot regeringen och/eller FHM är direkt anmärkningsvärt. Det vore en oroväckande samhällsutveckling ifall kritik mot regeringen likställs med informationspåverkan från främmande makt och journalister som vågar granska regeringen rapporteras in till MSB.

Andersson vill veta om regeringen avser att vidta några åtgärder utifrån informationen om att FHM regelbundet anmält och rapporterat svenska medborgare till MSB. I skrivande stund har socialminister Lena Hallengren inte inkommit med något svar.