I Säkerhetspolisens årsbok för 2020 som precis offentliggjorts pekar myndigheten aktiviteter i digitala sociala medier som ett av de största säkerhetshoten mot Sverige och något som driver på polariseringen av den politiska debatten. I bakgrunden menar man sig se ”främmande makt” ligga bakom utvecklingen.

Säpo tycker sig också se hur främmande krafter använder sig av pandemin för subversiva syften att destabilisera Sverige. Inom landet tar enligt myndigheten dessa yttre ”angripare” hjälp av ”extremister” för att sprida propaganda kring corona.

Även icke våldsbejakande ”högerextrema” ett hot

Myndigheten menar vidare att problemet sträcker sig bortom de våldsbejakande miljöerna – även grupper och personer som inte använder sig av eller propagerar för politiskt våld ska ses som en del av hotbilden.

Säpo skriver: ”Inom den högerextrema miljön har gränsen mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande högerextremism blivit allt mer diffus.” Det framgår inte närmare vilka rörelser som verkar inom ramen för demokratisk opinionsbildning som myndigheten nu vill hänföra till samma hotbild som de våldsbejakande.

Kritik mot Säpos tillämpning av ”hot mot rikets säkerhet”

Man skriver vidare att hotet från ”den högerextremistiska miljön” bör ses som fortsatt förhöjt. Säpo har den senaste tiden i samarbete med vänsterradikala organisationen Expo och Migrationsverket gripit, fängslat och utvisat personer som man anser tillhör denna miljö, aktiviteter som fått skarp kritik för att inte vara förenliga med samma grundläggande demokratiska fri och rättigheter som Säpo med sina åtgärder påstår sig vilja slå vakt om.

LÄS MER: Ryska bröder fängslades och utvisades – på uppgifter från vänsterextrema Expo

LÄS MER: Advokat efter Säpos politiska utvisningar: Vi kan driva det till Europadomstolen

Säkerhetspolisen anser sig kunna se ”ett långsiktigt hot mot demokratin” från denna och andra radikala miljöer där man genom ”hot och våld hindrar människor från att utöva sina demokratiska fri- och rättigheter”. Samtidigt har personer fråntagits dessa rättigheter av Säpo, exempelvis dansksvenske politikerm Rasmus Paludan som stoppades från att demonstrera i Sverige med hänvisning till att han utgör ett ”hot mot rikets säkerhet”.

Olika måttstockar beroende på typ av extremism

Kortfattat nämns även våldsbejakande krafter inom den autonoma vänstern och islam som en del av hotbilden. Kritik har samtidigt riktats mot uttalanden från myndigheten närstående personer som indikerar en annan måttstock för personer tillhörande våldsbejakande islam.

Tidigare Säpochefen Malena Rembe förordar exempelvis att IS-terrorister med svenskt medborgarskap bör hämtas tillbaka till Sverige från utlandet. Risken att terroristerna ska råka illa ut i de fångläger där de nu befinner sig menar Rembe är större än risken att svenska medborgare ska drabbas av terroraktiviteter från dessa individer om de tillåts återvända hit.

LÄS MER: Förra Säpochefen kräver: Ta IS-terrorister till Sverige

LÄS ÄVEN: Säpo hjälpte skadade IS-terroristen få vård i Sverige – lät honom återvända för nya terrordåd

I Säpos årsbok pekas Ryssland ut som ett hot vid 20 tillfällen och högerextremism 13 gånger. Ordet islamism påträffas samtidigt bara en gång.

Ny säkerhetsstrategi från regeringen

Vid en presskonferens på torsdagen med anledning av årsbokens publicering lät Säpos generaldirektör Friberg hälsa att regeringen ska formulera ”en ny säkerhetsstrategi för att vara fler som agerar och agera på alla nivåer i samhället för att motverka aktiviteterna och hoten man ser”. Han förklarade inte närmare vad den nya säkerhetsstrategin går ut på, men den kan tolkas som att Säpo planerar att involvera andra myndigheter i jakten på oliktänkande, det vill säga medborgare som Säpo och regeringen definierar som ”hot”. En konsekvens av detta kan bli framväxten av ett ”heltäckande fascistiskt samhälle”:

Publikationen kan läsas i sin helhet HÄR.