Säpo vill ha en lagändring som gör att de kan samla in uppgifter om personer i sociala medier. Detta trots att personerna inte är misstänkta för något brott. Regeringen har gett klartecken för att vilja genomföra en sådan lagändring.

Den svenska Säkerhetspolisen, Säpo, har skickat en förfrågan till Justitiedepartementet om att få ökade befogenheter att behandla personuppgifter.

Säpo vill att reglerna kring vilka personuppgifter myndigheten får lov att samla in ska lättas upp så att de kan samla in sådana online om svenskar som inte är misstänkta för brott.

LÄS ÄVEN: Myndigheter lovar besökare anonymitet – skickar personuppgifter till Google

”Allvarlig begränsning”

Den lagstiftning som gäller i nuläget innebär att uppgifterna Säpo samlar in måste ha en tydlig koppling till myndighetens arbete mot bland annat terrorism och spionage. Men detta menar Säpo är en ”allvarlig begränsning”.

Ett exempel på en begränsning menar Säpo är att de när de vill granska en tråd på ett internetforum måste se till att det inte finns känsliga personuppgifter i materialet.

Myndigheten skriver att datamängderna på internet är så stora att de inte går att hantera manuellt, och att de därför vill ta fram en AI-tjänst som kan sortera all information.

Att ett AI-verktyg skulle gå igenom uppgifterna i stället för Säpos egna anställda menar myndigheten är ett bevis på att det ”inte per automatik innebär ett ökat intrång i den personliga integriteten”.

LÄS ÄVEN: SD terrorstämplat av Säpo enligt S-riksdagsledamot

Morgan Johansson stöttar kravet

Justitieminister Morgan Johansson (S) har under en press­träff tidigare i veckan sagt att Säpos krav är rimliga – och att det är viktigt att staten blir bättre på att ”kartlägga extremister i sociala medier”.

– Jag har gett mina tjänstemän i uppgift att påbörja en sådan översyn för att svara på Säpos hemställan. Jag tror att det är en viktig sak för att öka upptäcktsmöjligheterna för de här individerna, sa han vid tillfället.

Regeringen och det parti Johansson företräder har samtidigt fått kritik för att tillämpa en bred och godtycklig definition av vad extremism är, där politiska meningsmotståndare inte sällan inkluderas.

LÄS ÄVEN: Morgan Johansson: ”Säpo ska kartlägga extremister på Twitter”