Efter att investmentbanken DNB Markets sett en ordentlig nedsida i SAS:s aktiekurs och gör bedömningen att en rekonstruktion är ofrånkomlig om bolaget ska undvika konkurs, kapar man riktkursen med 60 procent.

Som en konsekvens av riktkurskapningen faller SAS aktie med 24 procent på onsdagen till 1,21 kronor. Samtidigt anser DNB att aktien ska ned mycket mer än så på sikt, rapporterar Dagens industri.

DNB:s riktkurs dras ned från en krona till 40 öre och ser därmed en nedsida på 70 procent från nuvarande kursnivå. Rekommendationen sälj upprepas också.

Enligt banken är den främsta anledningen till sänkta estimat den begränsade möjligheten att anpassa kapaciteten under låg efterfrågan kopplad till pandemin. Man ser en rekonstruktion som ofrånkomlig för att undvika konkurs och uppskattar förlusterna till 17,6 miljarder kronor sedan pandemins början.

För stor finansiell chock

Balansräkningen är inte tillräckligt stor för att i förlängningen absorbera den finansiella chocken.

”Vi tror att de likvida tillgångarna uppgår till 5,6 miljarder kronor. Detta kan jämföras med totala skulder på 40,5 miljarder kronor i slutet av fjärde kvartalet. Denna höga skuldsättning ser ohållbar ut, och med 3,8 miljarder kronor i förfallande skulder inom de närmaste 12 månaderna kommer en rekonstruktion förmodligen krävas”, skriver DNB.