Den muslimska friskolan International Cordoba School i Stockholmsförorten Akalla har granskats av Nyhetsbyrån. Nu visar det sig att saudiska kungahuset är tätt förknippad med skolan – och sponsrar den med saudiska pengar. En av de obehöriga lärarna på skolan är den ökända islamisten Rashid Musa.

I Akallas företagsområde ligger en muslimsk friskola. Skolan erbjuder utbildning från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolledningen består av två muslimska kvinnor – rektor Naima Ström och VD Ulla Parkkinen.

Alm Education AB är huvudman för skolan, och är moderbolaget i en utbildningskoncern som inkluderar totalt fyra olika aktiebolag. Ett av aktiebolagen bedriver skolverksamheten, ett annat driver en förskola i Akalla som heter Mångården, och det tredje bolaget är en skolmåltids-, event- och cateringfirma som heter SAFFAA’s Catering & Event.

Tätt samarbete med Al-Risalah – stiftelse som finansieras av Saudiarabien

Skolan samarbetar med den ideella kulturföreningen Nordic light center som är belägen i samma byggnad. Föreningen har ett bok- och litteraturprojekt som heter Nordic Kitab.

Nordic Kitab är Skandinaviska stiftelsen för utbildnings webbutik och erbjuder islamiska böcker på nordiska språk, enligt deras hemsida. Men webbutiken delar organisationsnummer med Al-Risalah Skandinaviska stiftelse – som är finansierad av Saudiarabiens kungahus. 2018 omsatte stiftelsen ungefär 52 miljoner kronor och har fler än 90 anställda. Stiftelsen driver Asalamskolan i Örebro som blivit hårt kritiserad i en granskningsrapport från Skolinspektionen.

Utöver det har Al-Risalah Skandinaviska stiftelse förekommit i Försvarshögskolans rapport ”Mellan salafism och salafistisk jihadism” som författats av bland andra terrorismexperten Magnus Ranstorp på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Stiftelsen förespråkar den islamiska grenen wahhabism och är snarlik den terrorklassade saudiska missionsstiftelsen Al Haramain, rapporterar Nyhetsbyrån.

Wahhabism är en fundamentalistisk inriktning inom sunniislam som är grunden till Saudiarabiens tolkning av Sharia. Sympatisörerna uppmuntras följa koranen på samma sätt som profeten Muhammed gjorde.

Besök i skolan bevisar sponsringen

Vid ett besök på Cordobaskolan var persiennerna neddragna och i klassrummen fanns de böcker som är sponsrade av Saudiarabien via Al-Risalah-stiftelsen. Detta bevisar att skolan är integrerad med den saudifinansierade stiftelsen och deras läromedel.

Minst en i personalen klär sig i niqab – ett muslimskt heltäckande plagg som endast låter ögonen synas. På en tydlig majoritet av de bilder som publiceras på Facebooksidan är barn klädda i muslimsk täckande slöja.

Ulla Parkkinen, VD för International Cordoba School, i Örebro med saudiska missionärer från Muslim World Leauge, MWL.

På skolans Facebooksida framgår det också att skolan har kontakt med företrädare från The Muslim World League (MWL) som drivs av saudiska missionärer och ligger i Mecka, Saudiarabien. Den saudiska missionen organiseras av MWL och deras huvudsakliga uppgift är att sponsra spridningen av den salafistiska islamiska läran i hela världen. Detta ska finansieras med saudiska pengar.

Skolinspektionen gjorde en riktad tillsyn på Cordobaskolan i oktober 2019. Man kom sedan fram till slutsatsen att ”Alm Education AB uppfyller författningarnas krav när det gäller skolans värdegrundsarbete”.

Islamisten Rashid Musa är obehörig lärare på skolan

På islamisten Rashid Musas LinkedIn-profil står det att han arbetar som lärare på International Cordoba School sedan augusti 2018. Han har emellertid aldrig studerat till lärare.

Rashid Musa företräder Muslimska brödraskapet och har tidigare vägrat ta avstånd från IS. Hans organisation, Sveriges Unga Muslimer, har tidigare förlorat sitt bidrag från staten när det uppdagades att de är islamister.