I Statistiska centralbyråns (SCB) nya rapport framkommer att de osäkra väljarna inför det annalkande riksdagsvalet blir allt fler. Men ett specifikt parti sticker ut med väljare som är bergsäkra: Sverigedemokraterna.

SCB:s nya rapport om mandatperioden 2018–2022, som bland annat beskriver hur opinionen utvecklat sig sedan det förra valet, tar upp fem stora händelser som kan antas ha påverkat opinionen under mandatperioden.

– Det rör sig i kronologisk ordning om regeringsbildningen, pandemin, när regeringen Löfven avgick och tillträdde igen, när Magdalena Andersson blev statsminister och om kriget i Ukraina, säger Jonas Olofsson som arbetar med demokratistatistik på SCB.

LÄS ÄVEN: Var tredje väljare kritisk till SVT:s och SR:s vänstervridning

De osäkra väljarna blir fler

I november 2018 uppgav cirka 13 procent av alla röstberättigade att de inte visste vilket parti de skulle rösta på om det varit val då. Men nu har procentsatsen ökat.

– I maj 2022 var motsvarande andel nästan 20 procent. I regel är det så att kvinnor, unga och personer med lägst inkomster och lägre utbildningsnivå svarar att de inte vet i högre utsträckning än män, äldre och personerna med högst inkomster och eftergymnasial utbildning, säger Jonas Olofsson.

LÄS ÄVEN: Se var SD:s väljare kommer ifrån

SD-väljare säkrast på sitt val

Men samtidigt som alltfler svenskar generellt är osäkra på hur de ska rösta har Sverigedemokraterna de väljare som är allra säkrast på sitt val.

– Sverigedemokraternas väljare är mest säkra på sitt partival. För SD har andelen säkra väljare överstigit 80 procent under hela mandatperioden. I andra änden finns Liberalernas och Centerpartiets väljare. Knappt hälften uppgav att de var säkra på sitt partival i mandatperiodens sista mätning, säger Jonas Olofsson.

LÄS ÄVEN: C har blivit ”elitparti” – kärnväljare flyr till SD