I sociala medier uppmärksammas det hur Statistiska centralbyrån (SCB) har ändrat metod för hur sysselsättning och förvärvsarbete mäts. För att räknas in i statistiken räcker det numera med en årsinkomst som överstiger 99 kronor intjänad i november månad.

Samtidigt som siffror de senaste åren visat att arbetslösheten stiger i landet framgår det av SCB:s hemsida att man från och med referensår 2019 har ändrat mätmetod.

LÄS ÄVEN: Sveriges arbetslöshet ökar mest i hela EU

Tidigare har man utgått från att personen haft en inkomst eller sjukersättning under tredje veckan i november som motsvarar en timmes arbete. Debattören Thomas Gür uppmärksammar på Facebook att SCB numera räknar in en årsinkomst som överstiger 99 kronor om summan tjänats in någon gång under november månad.

”Regeringen vill att statistiken ska se bättre ut”

I kommentarsfältet är det flera som reagerar på definitionen som man bland annat menar är propagandistisk med hänvisning till att regeringen vill att statistiken ska se bättre ut. En person frågar skämtsamt, räknas veckopeng som inkomst?

LÄS ÄVEN: Arbetslösheten stiger i hela landet – extra mörkt för invandrare