Skandalen kring de förrymda schimpanserna från Furuviksparken växer nu ytterligare. Ovanpå den tidigare kritiken kommer nu uppgifter om att jakten på djuren med kulvapen var olaglig. Det krävs särskild dispens för att avliva den sortens djur på det sättet och någon sådan hade man inte brytt sig om att söka.

Det var den 14 december som fem flertal schimpanser på grund av slarv och bristfälliga rutiner lyckades rymma från djurparken utanför Gävle. Parkledningen anlitade egna skyttar som sköt ihjäl fyra av djuren och skottskadade det fjärde.

Situationen på parkområdet var kaotisk och så väl uppkomsten av händelsen och hur den hanterades har väckt kritik och ilska. Nu framkommer nya försvårande uppgifter om att sättet som schimpanserna avlivades på var olagligt.

Saknade dispens

Det är inte tillåtet att jaga vilka djur som helst med kulvapen i Sverige och för att använda den metoden för att avliva förrymda djurparksdjur krävs särskild dispens. Någon sådan brydde sig parkledningen inte om att söka.

Uppgifterna framkommer som en del av Länsstyrelsens utredning där en rad andra moment också granskats. Parken får behålla sitt tillstånd att hålla djur för offentlig visning, vilket har ifrågasatts. Men myndigheten bedömer, trots händelsen, inte misskötseln av uppdraget som så allvarlig att tillståndet ska dras in.

Däremot konstaterar man att parkledningen och de inhyrda skyttarna begick lagbrott när djuren jagades och sköts ihjäl med kulvapen. ”Idag saknas primater i regelverkets uppräkning av djurslag som får avlivas med hjälp av skjutvapen på distans. Parken skulle därför ha ansökt om dispens hos Jordbruksverket när de bedömde att det behovet uppstod”, skriver länsstyrelsen.

Flera utredningar pågår

Det framgår inte om det konstaterade brottet kommer att få några rättsliga påföljder för de berörda. Länsstyrelsens utredning är avslutad men flera andra utredningar av händelserna pågår fortfarande, däribland en av polisen om brott mot djurskyddslagen och en som parkledningen tillsatt själv via en extern utredare.

Furuviksparkens VD, Sandra Wilke, skriver i ett pressmeddelande med anledning av Länsstyrelsens rapport att hon och övriga ansvariga är ”mycket självkritiska och ser allvarligt på att vi inte haft kännedom om att lagen saknar reglering för distansavlivning av flera högriskdjur som hålls i djurpark, bland annat schimpans. Detta borde vi självklart ha uppmärksammat och sökt dispens för tidigare”.

LÄS MER: Här är schimpanserna som dödades i Furuviksparken
LÄS MER: SD kräver granskning av alla svenska djurparker
LÄS MER: Polisutredningen om rymningarna från Furuvik läggs ned
LÄS MER: Skjuten schimpans listades som ofarlig