I veckan avvisade den schweiziska regeringen förslaget om att införa ett tredje könsalternativ alternativt inget för officiella register, en ståndpunkt som skiljer sig från den i vissa grannländer.

Som svar på två förslag från parlamentet uppgav det styrande federala rådet att ”den binära könsmodellen fortfarande är starkt förankrad i det schweiziska samhället” och tillade att ”de sociala förutsättningarna för införandet av ett tredje kön eller för ett generellt undantag från könsanteckningen i folkbokföringen finns för närvarande inte”.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet vill införa ett tredje juridiskt kön

Vidare underströk rådet att sådana alternativ skulle kräva många ändringar av den schweiziska konstitutionen och lagar både på nationell nivå och i landets 26 kantoner.

För närvarande skrivs människor in i civilregistret som män eller kvinnor, utan något annat alternativ.

Etikkommission sa nej

Regeringen hänvisar också till att en nationell etikkommission i en rapport från 2020 bedömde att tiden ännu inte var rätt för en förändring av systemet.

I grannlandet Tyskland däremot godkände regeringen 2018 ett tredje könsalternativ för officiella register, vilket gör det möjligt för människor att registreras som ”mångfaldiga”. Lagen tillät redan att könsalternativet lämnas tomt.