Att låta migrantbarn läsa sitt forna hemlands språk i stället för att koncentrera sig på att lära sig svenska är dåligt för integrationen. Det är Sverigedemokraternas och regeringens bedömning. Man ska nu utreda om undervisningen i forna hemlandsspråk ska avskaffas i skolan.

SD som varit drivande i frågan, hoppas att utredningen ska utmynna i att det som en smula förvirrande idag kallas för ”modersmålsundervisning” – ett begrepp som tidigare betydde undervisning i svenska men idag är termen för undervisning av invandrare i deras ursprungslands språk – försvinner helt från skolschemat.

– Det är vår förhoppning, säger Patrick Reslow (SD), ledamot i riksdagens utbildningsutskott.

Lär sig svenska långsammare och integreras sämre

I stället för att koncentrera sig på att lära sig svenska får uppemot ett par hundra tusen invandrarbarn, från förskolan och ända upp i gymnasiet, undervisning i sina forna hemländers språk. Det finns indikationer på att detta leder till att barnen långsammare lär sig svenska och integreras sämre i det svenska samhället.

En punkt i regeringsunderlagets Tidöavtal som SD drivit igenom är att det ska tillsättas en utredning för att ”se över modersmålsundervisningen i syfte att den inte negativt ska påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket”. Det är inte klart uttalat att syftet är att avskaffa den här sortens undervisning men det är en ambition som i vart fall SD har.

– Vår inställning är ju att vi inte ska ha en skattefinansierad modersmålsundervisning, utan att den ska ersättas med svenskundervisning, säger Patrick Reslow.

Vill behålla grundlagsskyddade minoritetsspråken

Av oklara skäl vill SD dock behålla sådan undervisning för de språk som är upptagna som så kallade minoritetsspråk i grundlagen. Här finns bland annat jiddisch som knappast talas av någon i landet, däremot inte arabiska som talas av flera hundra tusen.

Arabiskans utbredning i Sverige är på vissa håll så stor att den börjat konkurrera med svenskan. I Malmö finns, som Samnytt tidigare rapporterat om, planer på att bedriva undervisning på arabiska i stället för svenska.

Delade meningar om vad som är en myt

Att ta bort modersmålsundervisningen är dock inte något som gillas av alla. Statstelevisionen har letat rätt på Anne Reath Warren som titulerar sig lektor i didaktik med inriktning på flerspråkighet vid Uppsala universitet. Hon gör gällande att det är en myt att undervisning av migranter i deras gamla hemländers språk skull ha några negativa effekter. Hon hävdar tvärtom att det har positiva effekter.

Patrick Reslow menar tvärtom att det som är en myt är att den här sorten modersmålsundervisning skulle ha några fördelar. Något stöd i förutsättningslöst genomförd forskning finns inte för detta. Man hoppas nu att den utredning regeringen tillsätter ska ge svar.

Något utländska föräldrar bör bekosta själva

Sverigedemokraterna vill inte förbjuda utländska föräldrar att låta sina barn få undervisning i det gamla hemlandets språk. Det bör enligt partiet dock vara något som man får ordna med och betala för själv och inte en del av den offentligfinansierade svenska skolan.

Skolminister Lotta Edholm (L) vill i nuläget inte svara på några frågor från media om utredningen.