Den reformering som regeringen nu planerar göra med Stockholms bostadsförmedling kommer att skapa monumentala undanträngningseffekter och ersätta ett system som är transparent, rättvist, lättförståeligt. Dessutom drabbar den alla de som år ut och år in pliktskyldigt stått i kö och betalt sin avgift. Det skriver Peter Wallmark, gruppledare (SD) Stockholms stad i en debattartikel.

Strax innan nittiotalets slut förmedlade Stockholms bostadsförmedling lägenheter efter behov. Vad som definierade behoven hade med tiden mynnat ut i ett snårigt och svårtydbart, och säkert ibland också, godtyckligt regelverk. Kösystemet behövde därför reformeras, och 1997 blev kötidens längd enda kriterium för att få en bostad.

Ju längre du stått i kö, desto större chans att få en lägenhet. I och med det nya köordningssystemet blev det också möjligt för alla folkbokförda i hela Sverige att ställa sig i Stockholms stads bostadskö. För att säkerställa tillgången av lägenheter för de med speciella behov finns det en förturskö.

”Monumentala undanträngningseffekter”

Länsstyrelsen har nu fått i uppdrag av regeringen att reformera systemet, vilket i praktiken innebär att gå tillbaka till det gamla systemet med fördelning efter behov. Det kanske låter rättvist, men undanträngningseffekterna kommer att vara monumentala eftersom trångboddheten och avsaknaden av en egen bostad ökat markant i Stockholm på 23 år, framför allt i så kallade utsatta områden.

Den stora invandringen, anvisningslagen och EBO har skapat ett enormt underskott på bostäder i Stockholms stad. Stora barnfamiljer, både med småbarn och vuxna barn som forfarande bor hemma tillsammans med ett generationsboende även med föräldragenerationen, kommer att kvalificera sig för en ny bostad vad det gäller behovskriteriet.

Det moderata fastighetsborgarrådet Dennis Wedin tycker att förslaget är intressant och säger vidare att den viktigaste faktorn på sikt för att fylla behoven är att bostadsförmedlingen tillförs billiga nybyggda lägenheter i högre antal. Hur det ska gå till att bygga nytt, mycket och billigt är inget som Wedin utvecklar. Inte så konstigt kanske eftersom det är en utopi som ständigt utlovas av både vänsteroppositionen och majoriteten i stadshuset.

”Skötsamma köande lågprioriteras”

Så till dig du skötsamma som stått länge i bostadskön och plikttroget betalat din årsavgift år ut och år in för att så småningom kunna få en lägenhet i ett annat attraktivt läge med en överkomlig hyra har Wedin och hans majoritet endast ett budskap: du kommer att bli en lågprioriterad kund hos Stockholms bostadsförmedling. Därför kommer din dröm sannolikt aldrig gå i uppfyllelse hur många år du än köar och hur många årsavgifter du än betalar. Det blir helt enkelt inga lägenheter kvar av den kalibern när det uppdämda behovet av förturer fått sitt.

I Sverigedemokraternas Stockholm ska en köplats hos Stockholms bostadsförmedling vara förbehållet boende i Stockholms län. Lediga bostäder ska förmedlas efter kötid, och prövningen för förtur ska avgöras på samma premisser som nu. Det är transparent, rättvist, lättförståeligt och utan de undanträngningseffekter som blir resultatet om nya regler införs.

Peter Wallmark, gruppledare (SD) Stockholms stad