Igår rapporterade Samhällsnytt om en motion som SDs ledamot i Kramfors kommun har lämnat in. Motionen förutsätter en moskébygge i den lilla staden för att locka specifikt muslimer att bosätta sig i kommunen. Idag tar Sverigedemokraterna avstånd från motionen – och utesluter inte straffsanktioner mot Collins.

Mark Collins med bakgrund i New Jersey, USA, har skapat rubriker när han motionerade för att bygga en moské. Byggét skulle bekostas med skattemedel och locka fler muslimer att bosätta sig i kommunen. Det framgår inte av motionen varför Collins vill locka just denna grupp till kommunen.

Nyheten har orsakat ett ramaskri i sociala medier där Sverigedemokraterna misstänks ha övergivit sitt socialkonservativa partiprogram helt. Samhällsnytt har kontaktat partiets presstjänst med frågor om motionen. SDs presschef Henrik Gustavsson tar i ett mejl avstånd från motionen och menar att den strider mot partiets politik och partiprogram.

LÄS MER: Sverigedemokrat vill ha moské i Kramfors: ”Vi behöver få hit muslimer”

I ett inlägg på Facebook som delades av partiets avgående gruppledare Mattias Karlsson beskriver SDs politiker Therese Borg mer detaljerat på vilka punkter motionen går emot partiets principprogram. Hon skriver bland annat följande:

”På sidan 16 i vårt kommunpolitiska inriktningsprogram står följande:
”Kommunen ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition.”

På en direkt fråga från Samhällsnytt om SD kommer att vidta några åtgärder mot Mark Collins – till exempel inleda ett uteslutningsärende – vill Henrik Gustavsson inte utesluta att det kan bli straffsanktioner mot mannen:

”Vi har våra interna rutiner och arbetsordningar vi följer när händelser uppstår som exempelvis strider emot vår politik eller vårt principprogram. Vilket, som jag nämnde, denna händelse gör.” skriver han i ett mejl till oss.