Sverigedemokraterna i Göteborg vill att utrikesfödda föräldrar i så kallade utsatta områden ska engagera sig bättre i sina barns liv och utveckling. För att uppnå detta föreslår man att försörjningsstödet ska dras in för dem som inte placerar sina barn i förskola från tre års ålder eller inte kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal.

Inspirationen kommer från kommunens projekt ”Bostad först”, för att ordna bostad till missbrukare, där man måste komma på samtal för att bli erbjuden bostad – ett system SD vill få in på fler områden.

– Vi måste börja ställa krav på människor. Vi från samhället ger någonting – och som motkrav måste man ställa upp på någonting, säger Jörgen Fogelklou, gruppledare (SD), till Göteborgs-Posten.

LÄS ÄVEN: SD-styre populärt – ökar starkt i flera SD-styrda kommuner

Han ser förskolan som en nyckel till att bryta utanförskapet och konstaterar att många invandrarbarn växer upp i parallella samhällen där den svenska kulturen och värderingar är frånvarande. Där fostras de in i kulturer som kan medföra stora problem senare i livet.

– Vi tror att det är bra om människor som lever i utanförskap sätter sina barn i förskola och lär sig svenska och hur Sverige fungerar. Det är A och O, och det säger ju alla partier nuförtiden.

S- och M-kritik

Förslaget får kritik från både Socialdemokraterna och Moderaterna.

– Det är ett problem redan i dag att många i utsatta områden är rädda för socialtjänsten. Risken är att vi skulle trycka de grupperna som redan har låg tillit till samhället ännu längre från oss, säger kommunalråd Marina Johansson (S).

Hon tvekar om förslaget ens är möjligt att genomföra med dagens lagar och anser att försörjningsstödet inte ska användas för att ”straffa eller belöna” någon då det är det yttersta ekonomiska skyddet.

LÄS ÄVEN: Bara två procent av alla politiker bor i ”utsatta” områden

Hon får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

– Det är viktigt att barn går i förskolan, men jag tror att det är bättre att jobba med positiva incitament än tvång. Och det går inte att villkora försörjningsstöd på det här sättet, så det är tveksamt om det här ens är lagligt, säger han.

Fogelklou säger sig vara medveten om att det kanske inte går att genomföra förslaget, givet hur lagen ser ut i dag, men tror att det är något som diskuteras när det blågula blocket nu förhandlar om innehållet i regeringens politik för kommande mandatperiod.

Är förslaget bra eller dåligt?