Med hänvisning till hur den muslimska slöjan används i Mellanöstern, där det är uppenbart att plagg som denna symboliserar att kvinnans sexualitet ska kontrolleras av andra, och att flera andra europeiska länder valt ett förbud mot burka och niqab på offentliga platser vill Sverigedemokraterna se även ett svenskt förbud.

Fler och fler europeiska länder tillstår att de islamiska plaggen är kvinnoförtryckande och att de fungerar som ett verktyg för hedersförtryck. Därför ska de motverkas i ett samhälle som eftersträvar jämställdhet mellan könen. Det skriver SD-trion Richard Jomshof, Nima Gholam Ali Pour och Sara Gille i en gemensam debattartikel.

LÄS ÄVEN: SD-duo: Förbjud slöja på offentliga platser

De menar att dessa plagg inte ändrar sitt värderingsmässiga innehåll vid Sveriges gränser och att de religiösa familjerna som invandrat fortsätter använda dem som ett koppel på kvinnor på samma sätt som de gjorde i sina hemländer.

Man påpekar också att en utställning i Malmö där slöjan framställs som ett hippt plagg visar att det socialdemokratiska styret och deras bundsförvanter ännu inte har förstått sig på mångkulturens förtryckande element.

De islamiska klädesplaggen för kvinnor representerar könsapartheid, sexualisering av barn och kvinnoförtryck. Dessa företeelser omfattas inte av religionsfriheten och ska absolut inte åtnjuta samhällets respekt. I stället borde de islamiska klädesplaggen förbjudas för att stoppa detta systematiska kvinnoförtryck.

På vissa håll i landet har det gått så långt som att regioner köper in slöjor till muslimsk vårdpersonal och därmed tvingas också svenska skattebetalare att finansiera förtrycket, skriver trion vidare.

Man noterar även att kvinnoförtryck tidigare har bekämpats i Sverige men att alltför många svenska politiker förblir passiva när det gäller just islam – en passivitet man menar är feg och oacceptabel.

Ett förbud behövs för att frigöra de kvinnor som i dag är fastlåsta i den underordning som plaggen skapar, är budskapet.

Det måste införas ett förbud mot dessa islamiska klädesplagg i offentliga institutioner som exempelvis skola, sjukhus och rättsväsende för att markera att de värderingar som dessa islamiska plagg representerar inte hör hemma i Sverige överhuvudtaget. 

LÄS ÄVEN: Domstol: Förbud mot slöja är INTE diskriminering