Bland Sverigedemokraternas lokalavdelningar i Skåne växer intresset för att följa Staffanstorps upplägg med placering av nyanlända i husvagnar. Nu argumenterar SD-politiker att upplägget är mer kostnadseffektivt än hotell. Från SD-styrda Staffanstorp förklarar Christian Sonesson (M) att lösningen fungerar bra.

I en motion föreslår Lars Nyström, fullmäktigeledamot och Sverigedemokraternas gruppledare i Skurup kommun, att man bör utreda möjligheten att placera nyanlända i husvagnar. Enligt Nyström är upplägget mer hållbart än användning av påkostade lägenheter och hotellrum.

I SD-motionen argumenteras även för att lösningen ger nyanlända en mer ”verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige”. När Skurups kommunstyrelse behandlade motionen var intresset inte särskilt stort. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet yrkade för att avslå motionen. SD yrkade bifall.

”Staffanstorpsmodellen”
Det var år 2017 som Staffanstorps starke man, moderaten Christian Sonesson, meddelade att vissa nyanlända kommer att placeras i husvagnar till dess de hittar ett eget boende.

I en ny intervju med Sydsvenskan (2019-01-02) förklarar Sonesson att lösningen fungerat bra och han utesluter inte att det kan bli fler sådana placeringar framöver.

Eslöv föreslår också husvagnar
I Skåne växer intresset för Staffanstorps lösning. I början av januari uppmärksammades bland annat att Sverigedemokraterna i Eslöv lagt en motion för att nyanlända ska placeras i husvagnar.

– När Staffanstorp införde det tyckte vi att det var ett intressant alternativ. Det har blivit ännu mer intressant nu efter att det har gått en tid och de har utvärderat det, säger Fredrik Ottesen, gruppledare i SD Eslöv till Lokaltidningen Mellanskåne.

I motionen argumenterar Ottesen tillsammans med Ted Bondesson, vice gruppledare för SD Eslöv, för att kommunen ska ”hantera skattebetalarnas pengar varsamt och omsorgsfullt”. Istället för att hyra lägenheter eller hotellrum anser Ottessen och Bondesson att ”husvagnar uppfyller de grundläggande behoven och ger tak över huvudet utan att en onödigt stor börda åläggs kommunens invånare”.

Ytterligare ett argument är att husvagnarna kan underlätta integrationen av nyanlända genom att personerna lär sig att det krävs arbete för att få en del av det mest grundläggande i Sverige.

– En motprestation är att stå i bostadskö precis som alla andra medborgare och inte få en gräddfil, förklarar Fredrik Ottesen.