Sverigedemokraterna i Sölvesborg har ifrågasatt varför biblioteket ägnar sig åt att anordna teater på arabiska för barn istället för svenska. Nu kommer statsradion till bibliotekets försvar med en ”kommunexpert” för att slå fast att det inte är politikers uppgift att lägga sig i. 

Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat hur gammelmedia stormat med kritik mot SD-fästet Sölvesborgs nya politik, däribland konstfrågor. Detta samtidigt som medieaktörerna har varit helt ointresserade av att granska kommunens riktlinjer vid tidigare styren.

LÄS ÄVEN: SD-styrda Sölvesborg anklagas för att strypa ”fri konst” – inget medieintresse när S politiserade konsten

Nu är Sölvesborg återigen på tapeten i gammelmedia efter att Rolf Hans Berg (SD) som är fritids- och kulturnämndens ordförande har författat ett brev till kulturförvaltningen i vilket han ifrågasätter varför biblioteket lägger resurser på att anordna teater på arabiska för barn.

SD: ”Bör ägna sig åt att lära barn svenska språket”

I brevet som enbart återges i en kort rad hos statsradion uppges det att Berg bland annat skrivit följande:

”är inte i linje med vad vi anser. Vi vill att man ska lära sig svenska och det gör man inte om barn ser teater uppförd på arabiska!”

Berg berättar för den skattefinansierade public service-aktören att han förmedlade deras politik och att biblioteket istället bör ägna sig åt att lära barnen svenska språket.

– Jag talade om för tjänstemannen vilken inriktning vi har i vår politik i Samstyret. Man bör i det här fallet ägna sig åt att lära sig svenska språket och det gör man inte när man erbjuds att se teater på det egna språket, säger Berg till SR.


En inbjudan. Foto: Faksimil Facebook

Kommunexpert: ”SD framstår som ett undantag”

För att kritisera Sverigedemokraterna har statsradion tagit in Jan Turvall som tituleras expert i kommunal rätt vid Göteborgs universitet. Vidare beskrivs han som ”en av landets främsta kommunexperter”.

Turvall menar att politiker inte har rätt att förmedla riktlinjer på det här sättet utan att det är helt och hållet tjänstemännens ansvar att hantera utbudet i ett bibliotek. Därmed innebär detta ett ”solklart avsteg från praxis i svensk kulturpolitik”.

– Jag skulle säga att den här typen av uttalanden är inte så att säga något som vi känner igen från de traditionella politiska partierna varken på riksplan eller kommunalplan. Sverigedemokraterna framstår här som ett undantag, säger Turvall till SR.

Kommun ”vill inkludera alla” – satsar på arabisk filmvecka

Sölvesborgs bibliotek är inte ensamma i sitt arbete att lägga skattefinansierade resurser på arabiska aktiviteter för nyanlända. Samhällsnytt uppmärksammade i början av november hur ett bibliotek i den skånska kommunen Bjuv utsett en vecka till arabisk filmvecka, detta för att ”inkludera” arabisktalande invånare.

Biblioteket har även profilerat sig för att man erbjuder sagostunder på arabiska och så kallade ensamkommande migranter föreläsningar exklusivt på dari.

LÄS ÄVEN: Skånsk kommun ”vill inkludera alla” – satsar på arabisk filmvecka