För att säkerställa att inga så kallade kompetensutvisningar sker under rådande pandemi, så att vården har alla tillgängliga resurser, lade Sverigedemokraterna i förra veckan ett utskottsinitiativ om att omedelbart stoppa dessa. Men då initiativet behandlades röstade samtliga övriga partier nej.

I februari gick KD, M och V samman för att försöka ändra reglerna för arbetskraftsinvandring. Bland punkterna fanns bland annat att man ville stoppa de så kallade kompetensutvisningarna. Sedermera gick SD och KD samman för att lägga till ytterligare krav till listan.

LÄS ÄVEN: SD och KD i gemensamt förslag för att skärpa kraven för arbetskraftsinvandring

I ett inlägg på Facebook skriver Jonas Andersson (SD) om hur man resonerat kring frågan och att man anser det vara helt orimligt att legitimerade läkare riskerar utvisning mitt under en pandemi som dödar tusentals människor i Sverige.

När det blev dags för omröstning i socialförsäkringsutskottet på onsdagen röstade samtliga övriga partier nej.

Samtidigt som man säger nej till att stoppa kompetensutvisningar kampanjar bland annat C, V och MP för att ge de afghaner utan asylskäl som fått stanna med gymnasielagen en permanent amnesti.

LÄS ÄVEN: Skenande miljardrullning för kritiserad gymnasielag

När utskottet i mars föreslog att nya skarpare förslag ska tas fram till utredningen om arbetskraftsinvandring för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet, reserverade sig S, C, L och MP mot beslutet då man ansåg att ”de nuvarande utredningsdirektiven är tillräckliga för att komma till rätta med problemen”.