Tillsammans med vården och äldreomsorgen är barnomsorgen ett av de områden där anställda med svensk bakgrund lyser med allt större frånvaro och personer nyss anlända från Mellanöstern och Nordafrika i gummibåt med människosmugglare över Medelhavet kommit att dominera personalens demografiska sammansättning. Nu efterlyser Sverigedemokraterna samma krav på kunskaper i svenska språket för anställda i förskolan som i vård och äldreomsorg.

I en debattartikel i Skaraborgs Läns Tidning riktar SD:s utbildningspolitiske talesperson Richard Jomshof, Michael Rubbestad, ledamot i riksdagens utbildningsutskott och Åse Nicklasson, vice ordförande för partiet i Skaraborg ett upprop till de styrande politikerna på nationell och lokal nivå att införa krav på att den som arbetar i förskolan ska kunna förstå och tala svenska.

Man påtalar hur mycket tid de flesta barn tillbringar i förskolan och hur viktigt det är för deras språkutveckling att möta vuxna där som har en fullgod svenska. I det ökande antalet etniskt segregerade invandrarområden riskerar barn att växa upp i en miljö där ingen talar bra svenska om inte personalen på dagis gör det.

Kan utsätta barnen för livsfara

Flera larmrapporter har kommit om att det är illa ställt med kunskaparna i svenska inom barnomsorgen. SD-politikerna framhåller att, i likhet med vården och äldreomsorgen, kan språkförbistring även utgöra en hälsofara. Exempelvis kan det vara livsfarligt om barn som är allergiker på grund av att personalen inte förstår svenskainstruktioner får mat som utlöser en anafylaktisk chock.

Kravet från SD att dagispersonal ska kunna svenska är inte nytt men har tidigare motarbetats av bland annat Socialdemokraterna. Artikelförfattarna skriver att man välkomnar att utbildningsminister Anna Ekström (S) nu tänkt om och åtminstone delvis anslutit sig till SD:s linje i frågan, även om det mer handlar om en positiv inställning till kommuner som på eget initiativ väljer att införa språkkrav än att man från regeringens sida trycker på för detta nationellt.

SD är samtidigt kritiska till att S vändning kommer så sent efter att problemet vuxit sig så omfattande och allvarligt. Man riktar nu en uppmaning till Socialdemokraterna i samtliga landets 290 kommuner att lyssna på sin utbildningsminister och lägga förslag på tydliga språkkrav för anställda i barnomsorgen. Jomshof, Rubbestad och Nicklasson lovar att de i så fall kan påräknas SD:s lokalpolitikers fulla stöd i kommunfullmäktige.