LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har tillsammans med den vänsterorienterade Tankesmedjan Tiden (som LO är delägare i) tagit fram en rapport i vilken man säger sig granska Sverigedemokraternas politik. I rapporten framställs SD:s politik som arbetsmarknadsfientlig, ett budskap som LO tidigare gått ut med i ett antal kampanjer.

Sverigedemokraterna är kritiska till rapporten som man menar är en oseriös partsinlaga förklädd till ett granskningsdokument och att det snarast är LO-ledningen som är SD-fientlig. I ett pressmeddelande kommenterar  SD:s arbetsmarknadspolitiske talesperson, Sven-Olof Sällström, rapporten och utmanar LO på arbetsmarknadspolitisk debatt:

– Den så kallade granskningen är allt annat än seriös och oberoende. Det är uppenbart att rapporten är ett renodlat politiskt kampanjmaterial. Till exempel lovordas regeringens satsningar på etableringsåtgärder och kvotering endast till följd av att de påstås ha ett gott syfte – de faktiska konsekvenserna i form av slöseri med resurser och en aktivt segregerande arbetsmarknad ignoreras.

Extra tydligt framstår dessutom att de LO värnar är sig själva, inte Sveriges arbetare. Satsningar som Sverigedemokraterna gör för att stärka villkoren för arbetstagare målas ut som skadliga eftersom de inte längre tvingar in enskilda arbetstagare i fackföreningar för att få tillgång till skydd och förmåner. Med grund i LO:s rapport vill därför Sverigedemokraterna utmana LO till debatt.