Bengt Herke (SD) lämnar Stockholms kommunfullmäktige efter att Sverigedemokraterna startat ett personärende mot honom. Han lämnar även partiet. Herke säger att det beror på att han uppmärksammat oegentligheter inom partiet.

– De har tillskansat sig löner som de inte har rätt till. De beslutade om anställningar under ett möte som de hävdat att jag närvarat vid, men det har jag inte. Jag har inte ens blivit kallad. Jag har därför ifrågasatt varför mitt namn finns på närvarolistan och även meddelat detta för personer på riksnivå, berättar Bengt Herke för DN.

Enligt tidningen visar protokollet från mötet att att Herke stod som deltagande utöver fyra andra, bland andra gruppledaren Peter Wallmark. Herke står dock inte som undertecknare till dokumentet.

Protokollet visar att mötet tagit beslut om att förlänga fem anställningar. De som skrev under protokollet, samt en av deras respektive, är samtidigt de som får sina anställningar förlängda.

Herke lämnar dock KF utan att bli politisk vilde. Han säger till DN att ”Jag tycker att det är bättre att den som kommer efter mig får jobba i rätt ände”.

SD Stockholm har en långa historia av konflikter. Herke menar att hans erfarenhet inom Moderaterna var ”mjuk” i jämförelse med partikulturen inom SD. ”Det är så hårda tag att det finns inte”, beskriver han det.

Gruppledaren Peter Wallmark hävdar å sin sida till DN att Herkes historia är ”en efterhandskonstruktion” för att han skulle vara missnöjd.