Sedan urminnes tider har framför allt Socialdemokraterna satt i system att utnämna partilojala personer till generaldirektörer, styrelseledamöter i statliga bolag och statliga utredare. Detta för att informellt få igenom sin politik vare sig man är i regeringsställning eller inte. Den nuvarande blågula regeringen är den första som på allvar tar tag i problemet på initiativ av Sverigedemokraterna.

Att den nya regeringen i allmänhet och Sverigedemokraterna i synnerhet nu vill göra upp med decennier av vänsterpolitisk tillsättning av viktiga nyckelpersoner inom statlig förvaltning och statliga företag har väckt ont blod från Socialdemokraterna, trots att inget parti varit mer aktivt med att få bort personer från samma ledande positioner och ersätta dem med sådana med den egna partiboken.

Flera har redan fått sparken

Bland de som fått gå hittills märks bland annat Mikael Ribbenvik som under lång tid haft olika höga befattningar på Migrationsverket, senast som generaldirektör, och kritiserats för att fatta liberala migrationspolitiska beslut på tjänstemannanivå som försatt Sverige i ett extremt prekärt läge och som rimligen bara riksdag och regering borde ha behörighet att fatta. SD-profilen och tidigare vice talmannen menade att Ribbenvik för sin insats på myndigheten tjänat ihop till epitetet ”asylaktivist”.

En annan som fått lämna är Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola, generaldirektör för Energimyndigheten och ledamot i statliga energijätten Vattenfalls styrelse. Trots dessa tekniknära befattningar har Kåberger profilerat sig som aktivistiskt teknikfientlig när det gäller kärnkraften, en hållning som också den försatt Sverige i ett mycket utsatt läge och djup elkris. Han har även kritiserats för att skriva artiklar för den vänsterradikala/vänsterextrema tidningen ETC.

En annan problemmyndighet som kritiserats för att slösa bort miljarder av svenskarnas skattepengar är Sida. Biståndspengar har hamnat i fickorna på korrupta regimer och i många fall bara försvunnit. De senaste fem åren har det skett under S-profilen Carin Jämtins ledarskap som generaldirektör. Det uppdraget får hon nu lämna.

Marika Åsbrink är ytterligare en S-politiker som nu ges respass från sitt uppdrag som statlig utredare. Hon har kritiserats för att utifrån sitt eget politiska perspektiv driva en utredning om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikesfödda kvinnor. Den menar Tidöpartierna av det skälet håller så låg kvalitet att den måste skrotas trots att den är nästan slutförd.

Flera av dessa petade personer har uttryckt kritik mot att de får lämna och att det är politiska skäl som ligger bakom. Trots utbredd kritik om motsatsen vill de samtidigt inte erkänna att de tillsatts på politisk grund eller låtit sin partitillhörighet inverka på hur de skött sina respektive uppdrag.

Göran Persson en av dem som kan få gå

Någon som också kan hänga löst är den tidigare S-ledaren och statsministern Göran Persson som idag styr LKAB. Företaget har fått hård kritik för sin storsatsning på fossilfritt stål som om det slår fel, vilket det finns starka indikatorer på, kan bli en enorm ekonomisk smäll för LKAB och i förlängningen för skattebetalarna. Satsningen har kallats för grön signalpolitik utan förankring i den marknadsekonomiska verkligheten.

En av dem som krävt Perssons avgång är sverigedemokraten Tobias Andersson, sedan valet ordförande i riksdagens näringsutskott. Han menar att kritiken mot hans parti och de tre regeringspartierna när de nu byter ut en rad vänsterprofiler på höga poster är löjlig.

Han påtalar att det här är något som tidigare S-ledda regeringar satt i system att ägna sig åt. Han vidgår samtidigt att Sverigedemokraterna har varit drivande och fått en hel del att säga till om av de tre regeringspartierna. I synnerhet att få bort Tomas Kåberger från Vattenfalls styrelse nämner Andersson som en SD-prestation.

Andersson flaggar också för att ”vi har bara sett början” på den här processen i så motto att mandatperioden är ung och att det sannolikt kommer att bli fler vänsterpolitiskt tillsatta myndighetschefer med mera som får lämna. Han vill dock inte nämna några namn förrän man haft samtal med de tre regeringspartierna om vilka personer det är som kan bli aktuella.