På torsdagen meddelade Sverigedemokraternas lokalavdelning i Malmö att de har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår ett totalförbud mot att bära muslimsk slöja i kommunala skolor och förskolor.

I slutet av maj uppmärksammade Samhällsnytt hur skånska Staffanstorp fattade beslut om att förbjuda muslimsk slöja i kommunens skolor och förskolor. Förbudet ingår som en del i en uppdaterad integrationsplan och syftar till att främja integrationen för migranter från ojämställda länder och kulturer in i det moderna svenska samhället.

LÄS ÄVEN: Integrationsfrämjande förbud mot slöja klubbat i Staffanstorp

Nu vill även Sverigedemokraterna i Malmö införa ett liknande förbud. Det är i en motion författad av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) som man slår fast att slöjan signalerar ojämställdhet mellan flickor och pojkar eftersom endast flickor drabbas av dessa religiösa krav. Vidare menar SD Malmö att slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar religiös underkastelse.

I motionen har politikerna inhämtat information från läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet där det framgår att skolan ska verka för jämställdhet. Nedan följer ett utdrag från läroplanen.

Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet.

Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

SD anser att det är omöjligt för skolan att på riktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiseras och kyskhetskultur ska få finnas i skolan genom den islamiska slöjan. Vidare skriver Olsson och Gholam Ali Pour att det är naivt att tro att barn frivilligt vill bära den huvudbonad som deras föräldrars religion förordar.

Det är föräldrarna som vill att barnet ska bära slöja och det är hedersstrukturer som tvingar barnet att bära slöjan.

SD: ”Samhället måste stå upp”
Lokalavdelningens gruppledare Magnus Olsson kommenterar motionen med att samhället måste stå upp för grundläggande värderingar.

– Jag menar att ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Malmö stad vill komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Det handlar också om att barn ska få möjligheten att vara barn och att samhället måste stå upp för våra grundläggande och traditionella värderingar, säger Olsson.

LÄS ÄVEN: Österrike förbjuder slöja i grundskolan: ”Främjar integration”

Möts av positiva reaktioner
I sociala medier är det många som välkomnar förslaget från SD Malmö. En person skriver, ”tur att det finns ett parti som värnar om de förtryckta kvinnorna”.

SD växer i Malmö
Vid valet förra året ökade Sverigedemokraterna i Malmö från 13,12 procent till 16,29 procent.

LÄS ÄVEN: SD Malmö vill placera hemlösa migranter på båtar