Kritiken har varit hård mot att svenska medborgarskap på bred front kravlöst delas ut ”med flingpaketen” till migranter som misslyckats med att integrera sig i det svenska samhället. På initiativ från Sverigedemokraterna tillsätter regeringen nu en utredning med syfte att skärpa kraven för att bli svensk medborgare.

Idag och sedan länge krävs i princip ingen som helst motprestation för att få bli svensk medborgare. Du behöver inte kunna svenska språket, inte försörja dig genom eget arbete, inte respektera grundläggande svenska, demokratiska och frihetliga värderingar, inte kunna styrka din identitet och endast ha vistats i Sverige en kortare tid.

Formellt finns ett vandelskrav där den som ägnat sig åt att begå brott i Sverige inte ska beviljas medborgarskap. Många exempel finns dock på att den regeln inte följs och att medborgarskap beviljats till personer som avtjänar fängelsestraff eller är under brottsutredning. När det gäller egen försörjning fanns tidigare ett sådant krav som sedermera togs bort.

LÄS ÄVEN: Gruppvåldtog 14-årig flicka – sedan blev de svenska medborgare

Tillsätter utredning

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver företrädare för de tre regeringspartierna M, KD och L samt stödpartiet SD att man tillsätter en utredning som ska utmynna i att kraven för att bli svensk medborgare skärps. Man menar att det skulle gynna integrationen och utgöra en harmoniering med omvärlden där kraven genomgående är högre ställda och Sverige sticker ut som kravlöst.

De faktorer som ska ses över är bland annat hur lång tid man ska behöva ha vistats i Sverige, hur hederlig man ska behöva vara och i vilken utsträckning man ska behöva ha försörjt sig själv under vistelsen i landet för att komma ifråga för ett svenskt medborgarskap.

Annat som utredaren ska titta på är skärpta krav beträffande att behärska det svenska språket och vilka kunskaper man under vistelsen här har skaffat sig om Sveriges samhälle och kultur. Idag ställs i princip inga krav alls på något av detta.

LÄS ÄVEN: Ängelholms-kvinnan har fått svenskt medborgarskap

Gängkriminell mördare gavs medborgarskap

Det svenska medborgarskapet ger innehavaren en lång rad rättigheter och förmåner. Enligt Tidöpartierna och den kritik som länge framförts i den offentliga debatten återspeglar inte de låga krav som ställs för att få bli svensk medborgare medborgarskapets värde.

Artikelförfattarna exemplifierar vad som är fel med det kravlösa utdelandet av svenska medborgarskap med skräckexemplet där gängkriminelle Frunze Saghatelyan beviljades svenskt medborgarskap samtidigt som han var på flykt undan rättvisan efter att ha skjutit ihjäl den svenske MED-politikern Fredrik Andersson på ett gym i Stockholm. ”Det är stötande” skriver man.

Grundtanken bakom utredningen och de förändringar som den ska utmynna i är att ”uppvärdera det svenska medborgarskapet”, en ambition där Tidöpartierna menar sig ha en bred allmänhet bakom sig. För detta vill man ”ta ett samlat grepp om lagstiftningen”.

LÄS ÄVEN: Strängare krav för finskt medborgarskap

En fråga om nationell säkerhet

Den nationella säkerheten är just nu en fråga som har en framskjuten plats i den offentliga debatten. Bedömningen är att risken för islamistiska terrordåd iscensatta av migranter med våldsbejakande idéer har ökat. En aspekt av detta som i den aktuella diskussionen inte fått stor uppmärksamhet är det faktum att många som kommer till Sverige inte kan styrka sin identitet.

Tidöpartierna skriver i sin debattartikel att personer vars bakgrund inte går att kontrollera bör behöva vistas i Sverige under väsentligt längre tid än vad som idag är fallet innan det kan bli aktuellt med ett svensk medborgarskap. Så är det i många andra länder, däribland våra grannländer Norge och Danmark.

Debattartikeln som är undertecknad av migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och de tre övriga Tidöpartiernas migrationspolitiska talespersoner, Ludvig Aspling (SD), Ingemar Kihlström (KD) och Mauricio Rojas (L) kan läsas i sim helhet HÄR.

LÄS ÄVEN: Regeringen och SD: Medborgarskap ska kunna ÅTERKALLAS