Sverigedemokraternas kommunalråd i Borås har polisanmält fem politiker i samhällsbyggnadsnämnden för tjänstefel, detta efter att de fattat beslut om förlängt tillfälligt bygglov för en moské trots att det går emot lagen.

Borås stora moské har huserat i lokalerna på Magasingatan sedan sommaren 2008. Då frågan om att förlänga det tillfälliga bygglovet togs upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde för en vecka sedan blev förslaget från tjänstemännen att säga nej till en förlängning då det finns en begränsning enligt plan- och bygglagen – ett tillfälligt bygglov får gälla under maximalt 15 år.

LÄS ÄVEN: Rödgröna ska blockera folkomröstning om moskébygge

Trots detta valde nämnden att gå emot förslaget och förlänga bygglovet till juni 2025. Såväl Sverigedemokraterna som M och KD sa nej med hänvisning till lagen.

– Argumentationen var högst bristfällig. Man ville mer än man kunde motivera, säger SD:s ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, Kristian Silbvers, till Borås Tidning.

– Ett tillfälligt bygglov får inte förlängas efter femton år. Punkt. Noll utrymme.

Anmälningar och överklagan

Utöver att polisanmäla politikerna i samhällsbyggnadsnämnden som fattade beslutet för tjänstefel har SD:s kommunalråd Andreas Exnerhar även JO-anmält nämnden samt överklagat ärendet till länsstyrelsen. Genom detta säger han sig vilja få saken prövad.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Böneutrop i Stockholmsnatten: ”Allahu akbar”

På samhällsbyggnadsnämnden försvarar ordförande Morgan Hjalmarsson (L) beslutet och menar att man ”gjort en annan tolkning”.