➤ SD-politikern Martin Strid från Borlänge riskerar att bli utesluten ur partiet. Detta efter att han i ett tal som sitt distrikts ombud på SD:s landsdagar sagt att det finns en skala mellan noll till hundra på vilken alla muslimer befinner sig, där terrorgruppen IS representerar värdet noll och att vara fullt ut människa representerar värdet hundra.

Uttalandet har av många, inklusive höga företrädare för SD, tolkats som att Strid, på ett sätt som strider mot principen om alla människors lika värde, kopplar samman människovärdet hos en person som omvänt proportionellt mot djupet i dennes muslimska tro – ju mer troende, desto mindre människa.

Strid har efteråt bett om ursäkt för uttalandet och sagt att det var olyckligt och att han uttryckte sig klumpigt. Enligt uppgift har dock ett uteslutningsärende redan öppnats och samtliga högre företrädare för SD som uttalat sig i media gör bedömningen att Strid har två val – lämna partiet frivilligt eller bli utesluten.