Ann-Katrin Matar, sverigedemokratisk politiker i Botkyrka kommun och ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt ledamot i Dialogkommissionen, får nu lämna samtliga politiska uppdrag. Detta efter att på Facebook ha delat en video producerad av en före detta nazist. Det rapporterar Botkyrka Direkt.

Filmen var uppladdad på Youtube, som inte haft några invändningar mot den, av Björn Björkqvist, tidigare propagandachef för Nationalsocialistisk front och aktiv i nedlagda Svenskarnas parti.

Videon innehöll kritik mot den svenska skolan som Björkqvist menar indoktrinerar elever till socialdemokratisk valboskap. Han vänder sig i filmen också mot att ord som ”demokrati”, ”värdegrund” och ”allas lika värde” kastas runt som tomma floskler i den offentliga debatten.

Det är avsändarens bakgrund mer än filmens innehåll som SD finner problematisk. Matar ska i sin funktion som ledamot i Dialogkommissionen verkar för demokratiutveckling i Botkyrka där en stor andel av invånarna kommer från länder utan demokratiska traditioner. De partier som Björkqvist varit aktiv i har haft som målsättning att avskaffa demokratin i Sverige så som den är utformad idag.

Att Matar delat material från en person med sådant förflutet är inte okej säger Max Möllerström, politisk sekreterare i SD Botkyrka. Det framgår inte huruvida Matar kände till Björkqvists bakgrund när hon delade hans video på Facebook.

Hon får nu lämna samtliga politiska uppdrag. Det finns ingen uppgift om att något uteslutningsärende har öppnats.

Matar har innan hon blev Sverigedemokrat haft motsvarande uppdrag i Botkyrka kommun för Miljöpartiet. Även under sin tid i MP fick Matar kritik för att dela konspiratoriskt material om så kallade chemtrails och att änglar kan bota människors sjukdomar.