På tisdagen höll Sverigedemokraterna en presskonferens där man inför valet presenterade partiets uppdaterade politik på miljö- och energiområdet. Presentatörer var partiets talesperson i miljö- och klimatpolitiska frågor, Martin Kinnunen och energipolitiske talesperson, Mattias Bäckström Johansson.

Kritik riktades mot att miljöskattepengar gått till vänsterprojekt som terapikurser för att lära sig hantera sin klimatångest, subventioner till elcyklar med mera. SD är också starkt kritiska till de aviserade stängningarna av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals som man menar kommer att leda till ett stort elunderskott i vinter, med behov av import av smutsig elkraft, ökade elpriser och i värsta fall omfattande strömavbrott.

Sverige har redan en så gott som fossilfri energiförsörjning i motsats till flertalet andra länder. Fokus för Sverige bör enligt SD därför ligga på forskning och utveckling av förbättrad och helt ny miljöteknik som sedan kan exporteras utomlands där behovet finns och minskad användning av fossila bränslen kan ge en påtaglig effekt på den globala miljön.

Här vill SD satsa en halv miljard mer än den sittande regeringen.Totalt sade man sig lägga en miljard mer på miljö jämfört med den rödgröna regeringen som man allmänt menar har en ineffektiv och tillväxthotande miljöpolitik.

Särskild hård kritik fick Miljöpartiet för sitt som man menar helt orealistiska förslag om att helt förbjuda bensin och diesel från och med år 2030. Snällare uttryckte man sig gentemot Alliansen som man anser sig ha en samsyn med i många miljöpolitiska frågor.

Många energisubventioner vill partiet fasa ut men när det gäller diesel till jordbruket vill man tvärtom se en ökning i form av sänkt skatt. Även om diesel är fossilt kan det i slutänden ändå ge en klimatpolitisk vinst att Sverige i större utsträckning producerar sina livsmedel i landet i stället för att importera dem. Detta utöver att det håller landsbygden levande och ökar beredskapen i händelse av kris eller krig där världshandeln kan upphöra att fungera.