➤ I ett pressmeddelande meddelar Sverigedemokraternas gruppledning att man uppmanat sin riksdagsledamot Pavel Gamov att lämna samtliga politiska uppdrag för partiet. Detta efter att det framkommit uppgifter om att Gamov agerat olämpligt på en valobservatörsresa till Ryssland i början av september i år.

Redan tidigare har uppgifter förekommit om att Gamov ska ha gjort resan trots att partiet avrått från den, bland annat därför att den organisation som bjöd in företrädare från SD att delta inte är fristående och opartisk, utan har band till den ryska regimen. Eftersom SD har misstänkliggjorts av media och politiska motståndare för att ha en relation till Vladimir Putin, ansågs det ostrategiskt att ge de beskyllningarna näring genom att tacka ja till inbjudan. Gamov valde trots det att åka.

Nu framkommer graverande uppgifter om vad som försiggått under själva resan. Gamov ska ha uppträtt illa och omdömeslöst, varit berusad, ägnat sig åt att ragga kvinnor, krävt att få en spritnota betald av de ryska värdarna och hotat med att sprida rykten om valfusk om hans krav inte uppfylldes. SD:s ledning anser med anledning av vad som framkommit att man inte längre har förtroende för Gamov:

Partiets gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson kommenterar beslutet om att kräva Gamovs avgång:

– Pavel Gamov har agerat på ett sätt som är oförenligt med rollen som riksdagsledamot. Ett parti kan inte skilja en riksdagsledamot från sitt uppdrag mot dennes vilja. Om Gamov väljer att inte avgå efter vår uppmaning kommer han att uteslutas ur partiet.

Det är i skrivande stund oklart hur Gamov ställer sig till gruppledningens krav. Han har varit sjukskriven sedan hemkomsten från Ryssland.