0
Inrikes

SD riktar fråga till justitieministern efter polisens agerande mot Paludan och muslimska våldsverkare

Publicerad 9/1/2020
Annons

Riksdagsledamoten och tidigare vice talmannen Björn Söder (SD) riktar en skriftlig fråga från riksdagen till justitieminister Morgan Johansson (S) om vilka åtgärder han ämnar vidta för att värna yttrandefriheten och rättsstatens principer i Sverige. Detta med anledning av helgens händelser då den danske partiledaren Rasmus Paludan nekades hålla ett islamkritiskt torgmöte med hänvisning till att säkerheten inte kunde garanteras och de efterföljande muslimska kravaller som polisen retirerade ifrån och inte klarade av att hantera.

Björn Söder rekapitulerar i skrivelsen hur Paludan nekades demonstrationstillstånd, stoppades från att resa in i Sverige och belades med ett tvåårigt inreseförbud med hänvisning till att han skulle utgöra en fara för rikets säkerhet. Han påminner också om hur muslimska grupperingar därefter iscensatte kravaller för att uttrycka sitt missnöje över att ett exemplar av Koranen eldades upp, upplopp där polisen i flera fall valde att vara passiv eller retirera i stället för att ingripa.

LÄS ÄVEN: INTERVJU: Paludan om att vara ’ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet’ – ”Polisen och regeringen är rädda för att bli avslöjade”

SD-riksdagsledamoten är kritisk till polisens agerande i båda fallen som han menar inte är i linje med rättsstatens principer. Yttrandefriheten måste kunna garanteras även andra hotar de som vill utöva den med våldsanvändning, slår han fast – det är inte Paludan som utgör ett hot mot grundläggande samhällsinstressen, utan våldsverkarna. Att polisen för det omvända resonemanget finner Söder problematiskt och som ett tecken på en politisering inom myndigheten.

Söder klargör att han själv inte anser bokbränning vara en bra politisk metod men påpekar att yttrandefriheten är särskilt viktig att värna för de vars åsikter är kontroversiella, något som många nu tycks ha glömt. Han riktar särskild kritik mot de ”som tidigare talat sig varma för yttrandefrihet och konstnärlig frihet när det gäller kränkningar av kristendomen i olika former men som nu visar upprördhet då det är islam som utsätts”.

LÄS ÄVEN: Polisen medverkade i ’manifestation mot koranbränning’ – beslagtog journalistiskt videomaterial

SD-riksdagsledamoten påtalar också de dubbla och bakvända måtttstockar som tycks gälla beträffande användning av utvisningsinstrumentet.

”Det ter sig mycket märkligt att en dansk politiker och advokat beläggs med tvåårigt inreseförbud till Sverige på grund av att han planerar att bränna en bok, som han själv bekostat, samtidigt som utländska våldtäktsmän, mördare och mångkriminella har öppen dörr till vårt land, eller inte ens utvisas efter att de förgripit sig på det svenska samhället i olika former. Detta skadar allvarligt förtroendet för den svenska rättsstaten.”

Med anledning av det som inträffat vill Söder få ett klargörande från justitie- och migrationsministern om hur han konkret avser att agera för att värna yttrandefriheten också för dem som provocerar islam och för att inte rättsstaten och förtroendet för denna ska ersättas av ”principen om den våldsammes rätt”.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1054Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons