Peter Wallmark, gruppledare och ordinarie ledamot i Trafiknämnden för Sverigedemokraterna, kritiserar i en debattartikel Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén. ”Stadens experiment med jämställd och feministisk snöröjning måste få ett slut”, skriver han bland annat.

Sedan 2014 har Miljöpartiet haft ansvaret för vägunderhållet i Stockholms stad vilket även inkluderar snöröjningen. 2014-2018 var det i samarbete med den rödgrönrosa majoriteten, efter valet är det alliansen med Moderaterna i spetsen som givit Daniel Helldén fortsatt förtroende för stadens vägnät.

Miljöpartiet valde att kalla sina reformer inom snöröjningen för ”jämställd snöröjning” och ”feministisk snöröjning”. Vilket kortfattat betyder att man inte ska sträva efter att få bort snön från alla vägar i det kvarteret där man plogar. Cykel- och gångvägar ska plogas först, bilvägar får vänta. Motiveringen är att det är främst män som kör bil, buss och taxi. Därför ska cykelbanor och gångvägar plogas först eftersom det främst är kvinnor som promenerar och cyklar.

Nu, flera år senare, har vi fortfarande samma problem. Inställda bussar, stopp i trafiken, stockholmare som halkar, slår sig och bryter armar och ben. Det trafikslag som prioriteras, även framför gående, är cykeln som när andra trafikslag har framkomlighetshinder åtnjuter helt snöfria autostrador. 

Frågan som alla bör ställa sig är vad som är viktigast; en fungerande, effektiv snöröjning för alla eller en politiserad snöröjning som är diskriminerande och inte ens lever upp till sina intentioner om säkra och framkomliga trottoarer?

Stockholms trafikborgarråd, Daniel Helldén har tidigare erkänt att snöröjningen inte fungerar och frågat sig om det beror på vädret eller andra omständigheter (Expressen 11 nov 2016). Daniel Hellden är absolut något på spåren då vädret är den viktigaste faktorn i planeringen av stadens snöröjning. 

Sverigedemokraterna har har tidigare påtalat att det finns mer att önska när det kommer till kontroll och uppföljning av stadens leverantörer. Kostnaderna ökar och det är trafikkontorets uppgift att kontrollera att snöröjning sker enligt gällande avtal. Redan 2019 var Stockholms stads i en tvist med olika leverantörer kring snöröjningen. 

Utredningens lades ner, men allt tyder på att det fortfarande finns stora brister i de upphandlingar som staden har gjort och vi måste få klarhet kring detta. Därför vill vi att trafikkontoret tillsätter en utredning  vars uppgift ska vara att kontrollera aktuella upphandlingar för att säkerställa att staden får en snöröjning som överenstämmer med stadens intentioner och det som vi faktiskt betalar för. Vi kan inte fortsätta att acceptera en snöröjning som lamslår staden och orsakar invånarna fall- och halkskador så fort det snöar.

Majoriteten har dessutom övergivit sin egen allrådande dogm om allas lika värde när specifika grupper prioriteras, vilket både strider mot lagen och den i andra sammanhang så omfamnade värdegrunden. Alla invånare ska ha rätt att kunna röra sig säkert i staden oavsett hur man väljer att ta sig fram även när det råkar ha snöat. Stadens experiment med jämställd och feministisk snöröjning måste få ett slut.

Sverigedemokraterna Stockholms stad står upp för alla trafikanters lika värde!

Peter Wallmark (SD), gruppledare och ordinarie ledamot i Trafiknämnden