I Stockholm har de styrande – Allianspartierna plus MP – i samarbete med fastighetsägaren Locum och Tengbom arkitekter AB presenterat ett förslag till nybyggnation. Planen är att verksamheten vid S:t Eriks ögonsjukhus flyttas till Nya Karolinska och istället byggs bostäder, kontor och verksamhetslokaler. Men det modernistiska bygget utmanas nu av Sverigedemokraterna, som lanserar ett helt annorlunda förslag.

Den politiska majoritetens förslag ser ut som följer:

När förslaget från Tengboms arkitektkontor, i samråd med stadens styre, kom med förslaget fick det direkt kritik.

Svenska Byggnadsvårdsföreningen vill att förslaget slopas och menar bland annat att det innebär ”en negativ påverkan” samt står i ”kraftig kontrast” till området som det är i övrigt.

Samfundet S:t Erik kallar förslaget för ”en brysk stympning” av hela området och att staden därför borde omarbeta det nya förslaget enligt Wolodarskis ursprungliga helhetsplan.

”Inte i samklang med vad stadens invånare tycker”

Till Stockholm Direkt säger SD:s gruppledare Peter Wallmark att Stockholms stads förslag ”inte är i samklang med vad stadens invånare tycker. Det går stick i stäv mot tanken med stadsutvecklingen i de här kvarteren”.

Nu presenterar SD Stockholm ett eget förslag, inspirerat av just Wolodarskis ursprungsplan. I deras presentation skriver de bland annat:

[Det] förefaller det naturligt att inspireras av och vidareutveckla den form av uppskattad klassisk arkitektur och kvartersplanering, som skapades av Stockholms stadsbyggnadskontor under 1990-talet.

Med detta [förslag] vill vi visa att det är möjligt [..] med en stadsplaneutformning och med en arkitektur som ligger mer i linje med allmänhetens önskemål om en trivsam, trygg och inspirerande stadsmiljö. 

De riktar också kritik mot det modernistiska förslaget från Tengbom:

Tengboms förslag kan knappast sägas ta lärdom av tidigare uppskattade stadsmiljöer. Planen i sig, med två i princip lika stora kvadratiska kvarter framstår snarare som en främmande fågel, inplacerat i en i övrigt levande och inbjudande stadsmiljö.

[Tengboms förslag framstår som] enahanda, ointressant, kyligt och utan variation och arkitektoniska tillskott. Tengboms förslag framstår som snabbt (eller möjligen slarvigt) ihopkommet och utan större intresse för en varierad och inbjudande stadsbild. Den föreslagna bebyggelsen kan snarare sägas vara (eller framstå som) inspirerad av 1960- och 1970-talets monotona storskaliga bostadsprojekt.

Här kan ses hur det modernistiska lådförslaget skulle sticka ut jämfört med omgivningen:

Stockholms stad har en egen sida för projektet, där det även finns kontaktuppgifter till stadsbyggnadskontoret. Klicka här för att komma dit.

SD presenterar eget förslag

Men SD vill alltså se en helt annan lösning. De skriver vidare i sitt förslag:

En mer till platsen anpassad och vackrare bebyggelse kan skapas. Detta är inte bara en fråga om stadsplanekonst och arkitektur, utan lika mycket en fråga om tillämpad demokrati. Om det inte finns några alternativ att ta ställning till, förvandlas lätt den demokratiska processen till ren formalia.

Så här ser SD:s förslag ut:

SD hade också jämförande bilder för att se hur deras vision ser ut jämfört med det modernistiska:

I bildtexten skriver de: ”En jämförelse mellan den befintliga arkitekturen i St Eriksområdet (till vänster) och Tengboms förslag (till höger). Illustrationer ur Kvalitetsprogrammet. Kommentarer förefaller närmast onödiga.

För att läsa hela Sverigedemokraterna Stockholms förslag kan du klicka här.

Vill du med anledning av den planerade nybyggnationen kontakta ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige kan du hitta dem här. Och här hittar du de förtroendevalda i Kungsholmens stadsdelsnämnd, där nybygget ska ske.

Inte dyrare att bygga vackert

Forskning visar att det är inte heller nödvändigtvis är dyrare att bygga vackert. Arkitektupproret visar också från platser runt om i Europa hur man bygger nytt i klassisk stil.

Dresden är ett sådant exempel. Staden bombades sönder totalt under andra världskriget varpå modernistiska byggnader uppfördes därefter. Men nu ersätts dessa med nybyggnation i klassisk stil. För mer bilder från Dresden och andra platser på vackra nybyggnationer, besök Arkitektupprorets Facebook-sida.

OMRÖSTNING

Vilket av de två förslagen tycker du är vackrast?