➤ PUBLIC SERVICE 1 300 kronor per person ska säkra överlevnaden för statlig tv och radio. Den nya skatten ska påföras alla med inkomst – oavsett om man har en tv-apparat eller inte. Sverigedemokraterna jämför SVT med DDR men hyllar samtidigt den statliga televisionens ”demokratiuppdrag”. Den nya skatten bör efterlikna begravningsavgiften, anser SD:s representant.

I måndags publicerade branschtidningen Resumé uppgifter om att riksdagens public service-kommitté, som skulle titta på vilka framtidsalternativ som finns för SVT och SR, äntligen är överens – alla åtta riksdagspartier vill ersätta den nuvarande licensavgiften med en obligatorisk skatt.

Det ska således inte gå att säga upp sin tv-licens om man inte uppskattar innehåll eller politisk vinkling av public service. Just det senare var anledningen till att Jimmie Åkesson kastade ut sin tv och sade upp sin tv-licens år 2010. Den politiska vinklingen av public service och inte minst åtskilliga gånger bevisade slagsida åt vänster är något som kritiserats av Sverigedemokraterna – som numera säger sig stödja förslaget. Samhällsnytt har ringt riksdagsledamoten Angelika Bengtsson som representerar SD i public service-kommittén för att få klarhet i var partiet står i frågan:

-Min ingångsvinkel var hela tiden att få en finansieringsmodell som efterliknar begravningsavgiften. Det var någonting som vi motionerat om hela mandatperioden.

Fast huvudfrågan är väl hur ni kan återställa den verkliga opartiskheten inom public service. Föreslår ni några sådana åtgärder?

-Ja, det finns sådana förslag.

Är de kopplade till finansieringen av public service på något sätt? Eller är de helt separata och mer önskemål från er sida?

-De skulle jag säga är separata. Det är först finansieringen som vi har att titta på. Och sedan kan man kolla på själva innehållet.

Förstår jag dig rätt att Sverigedemokraterna ställer sig bakom tanken att public service även i fortsättningen ska vara en ideologisk propagandamaskin och tryggar finansieringen utan att public service ska behöva förändra sig?

-Nej, men… nej, det skulle jag inte säga. Vi har ju flera förslag på hur vi vill till exempel förändra Granskningsnämnden, att man tittar på innehåll på ett annat sätt än vad man gör idag och gör public service mer opartiskt än vad det är idag. Vi måste ju förhålla oss till de direktiv som vi har fått från regeringen. Och där har det inte ingått hur man kan göra public service mer neutralt.

Som oppositionsparti behöver man ju inte hålla med om allt som läggs på förhandlingsbordet. Kunde ni inte ha synpunkter på direktiven?

-Mm, men när det gäller finansieringen har vi inte en annan åsikt utan vi följer det som vi har drivit i riksdagen.

Är du nöjd med hur public service fungerar i dagsläget?

-Vad jag tycker som riksdagsledamot är ju ganska irrelevant…

Men du sitter ju i public service-kommittén. Hur kan det vara irrelevant?

-Ja, som riksdagsledamot från ett parti…ja. Jag tycker att public service gör många bra grejer… Deras öppna arkiv är helt fantastiskt. De gör väldigt bra… vad heter det… faktaprogram. Så jag tycker att i stort är det bra. Men det är klart att det finns problem i public service – framförallt med sjunkande tillitssiffror. Det är ett stort problem.

Vad beror de här sjunkande tillitssiffrorna på, tror du?

-För att folk inte har tillit till dem.

Och nu tryggar ni alltså finansieringen av denna icke-fungerande modell med sjunkande tillitssiffror även i fortsättningen?

-Fast jag skulle inte vilja säga att det är en icke-fungerande modell. Jag tror på public service grundsyfte att förmedla neutrala nyheter och fakta. Jag tror att public service har en jätteviktig roll när det är krissituation i Sverige. Ett uppdrag som skiljer från kommersiella medier.

Vad är din uppfattning – är det krissituation i Sverige nu?

-Njä, men jag menar krissituation… till exempel vilket meddelande… att gå ut med ehh… ah… och sådant.

Självklart har public service en väldigt viktig roll i samhället. Kan inte SD:s agerande nu uppfattas som att ni har slösat bort möjligheten att påverka public service mot mer opartiskhet eftersom ni köper regeringens förslag rakt av?

-Det stämmer ej. Det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som ändrat uppfattningen om finansieringen. Tidigare ville de inte ha skatten.

Men SD stödjer ju förslaget?

-Ja…För det ligger i vår riktning.

Hur, tror du att väljarna ser på att SD å ena sidan riktar svidande kritik mot public service och å andra sidan tryggar finansieringen av den utan några motkrav? Är inte det lite motsägelsefullt?

-Njä… för det är någonting som vi har drivit i fyra år och med den här nya skatten kommer de grupper som vi vill vinna i samhället – studenter, pensionärer – gynnas med den nya avgift… med den nya skatten.

På vilket sätt kommer de att gynnas om den nya skatten debiteras per person? Om det är tre personer i ett hushåll kommer de att betala inte mindre, utan mycket mer jämfört med dagsläget.

-De kommer att betala mer. Men de är inte de grupper som vi vill gynna. Vi vill gynna studenter, pensionärer och ensamt folk.

Om man tittar på den här skatten ur ett rättviseperspektiv, hur rättvist är det att folk som inte vill titta på SVT ändå ska tvingas betala för det? Det finns ju många som inte tittar på SVT av principiella skäl.

-Men det finns ju många som tittar på SVT och vill ta del av det. Man ska titta på public service i perspektiv. De har ju en oerhört viktig demokratisk uppgift idag och den tar alla del av – oavsett man vill det eller inte. Det är det som ska finansieras.

Hur bra sköter de sitt demokratiuppdrag idag? Jag kan citera Mattias Karlsson som i en statusuppdatering på Facebook i måndags jämförde SVT med DDR och menade att public service stryper den fria debatten apropå sitt uttalande i en politisk debatt på Aktuellt. Så hur bra sköter SVT demokratiuppdraget?

-Jag har inte läst den så jag kan inte kommentera.

Efter det avbryter Angelika Bengtsson intervjun med hänvisning till att hon måste läsa handlingar.