I ett pressmeddelande klockan 20:44 på söndagskvällen meddelar Sverigedemokraterna att man stryker nuvarande EU-parlamentsledamoten och fjärdenamnet på listan till EU-valet om en vecka, Kristina Winberg. Man skriver vidare att Winberg utesluts ur partiet.

Pressmeddelandet innehåller endast allmänna formuleringar om bakgrunden till beslutet. Det talas om ”upprepade händelser”, ”klandervärt och omdömeslöst uppförande”, ”vägran att anpassa sig till partiets kommunikationsstrategi” och avsaknad av ”lojalitet med partiet”.

Winberg påstås även ha ”uttryckt sig hotfullt”, ”agerat i det dolda för att skada partiets anseende” och ”konspirerat för att smutskasta partikamrater med hjälp av media”. Enligt pressmeddelandet fördes diskussioner om att stryka Winberg redan i samband med att kandidaterna på listan tillsattes.

Det är partiets verkställande utskott som fattat beslutet och man skriver att man kommer att meddela valmyndigheten om detta.

Winberg säger i en kommentar till Samhällsnytt att hon inte har fått någon information från partiet om de konkreta skälen till beslutet, endast ett mejl i vilket meddelas att hon utesluts ur partiet.

När Sverigedemokraterna presenterade årets kandidater till EU-parlamentsvalet fanns Kristina Winberg inte på plats. Det meddelandes också att hon flyttats ned till fjärde plats på listan och att partiet i stället valt att rekrytera flera toppkandidater utanför partiet, Charlie Weimers, tjänsteman från Kristdemokraterna, och Jessica Stegrud, ekonom utan erfarenhet från partipolitiskt arbete.

I pressmeddelandet uppges att förtidsröster där Winberg kryssats gäller men att rösten tillfaller partiet. Den som är missnöjd över beslutet kan dock ändra sin röst eller personkryss genom att gå till vallokalen på valdagen och rösta på vanligt sätt.