SD-styrda Svalöv driver på för att patienter som har hemvård framöver ska äta kyld mat. Man menar att det ger positiva klimateffekter. Enligt förslaget ska matleveranserna också flyttas över till gatu- och parkkontoret.

I början av juni blev det klart att Sverigedemokraterna, som sedan höstens val med sina 31 procent är kommunens största parti, tar över makten i skånska Svalöv med stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna. Även Liberalerna gav ett passivt stöd som möjliggjorde övertagandet.

LÄS ÄVEN: Sverigedemokrat vill ha moské i Kramfors: ”Vi behöver få hit muslimer”

På fredagen uppmärksammade Lokaltidningen ett förslag som den SD-styrda kommunen driver för att lösa en rådande problematik rörande matdistributionen inom kommunens hemvård. Det framgår av artikeln att kommunen ”haft betydande utmaningar att leverera mat till hemvårdens brukare på ett rationellt och effektivt sätt under en längre tid”.

Under våren beslutade den tidigare Alliansstyrda kommunstyrelsen att förvaltningen skulle ta fram en ny metod rörande matdistribution inom hemvården. Kommunen testade i ett avgränsat område att tillhandahålla den så kallade varianten ”Cook and Chill” som innebär att de tillhandahåller nedkylda måltider åt vårdtagarna. Ett projekt som beslutsfattarna hävdar har fungerat väl.

Nu föreslås testprojektet bli permanent verklighet där vårdtagarna ska tvingas äta nedkyld mat två dagar i veckan. Av förslaget framgår det även att det är personal på gatu- och parkkontoret som ska leverera måltiderna till vårdtagarna, detta för att frigöra 15 timmar per dag för vårdpersonal. Maten ska sedan förvaras i vårdtagarnas kylskåp för att minska antalet utkörningar.

Försvarar med klimattänk
Kommunens kostchef Ida Thrane försvarar förslaget med att denna metod används i nästan hela Sverige och att man i andra kommuner inte kan förvänta sig servicen med varma måltider. Vidare handlar det enligt kostchefen om ett klimattänk.

– Om man inte kör ut maten sju dagar i veckan, utan man koncentrerar den på ett par dagar i veckan, så kör man ju mycket mindre, förklarar Thrane fast för Lokaltidningen.

SD: ”Vi är positiva”
När tidningen talar med Teddy Nilsson (SD) som är kommunstyrelsens ordförande i Svalöv är han ”positiv” till att vårdtagarna nu ska få kyld mat.

– Vi är positiva. Vi ser det som ett bra alternativ om vi bara får kläm på uppstart, investering och drift. Vi vill ju se att vi kan leverera det som är tanken bakom det hela. Det är det goda förutsättningar till, för det är ett bra underlag gjort. Jag tror själv att detta kommer att fungera helt ypperligt, säger Nilsson till Lokaltidningen.

Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD)

Skattebetalarna tvingas renovera
Enligt kommunens rapport planeras förslaget bli verklighet i januari 2020 men det kräver först att skattebetalarna står för en upprustning av Heleneborgs kök på 845 000 kronor som ska möjliggöra nedkylningen av mat. Kostnaden för gatu- och parkkontorets service beräknas landa på omkring en miljon kronor per år.

Den 2 september behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet som härnäst ska upp i kommunstyrelsen och därefter i fullmäktige.