”Ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi har ingen politik för det.” Det svarar SD-ledaren Jimmie Åkesson när han intervjuas av Erik, 12 år, och Maria 13 år i SvD Junior. Han berättar också att partiet ska skriva om sitt principprogram efter valet så att man inte längre är emot att homosexuella par och ensamstående ska få adoptera.

Frågor som relaterar till 12-13-åringars vardag lyste i stor utsträckning med sin frånvaro när 12-årige Erik och 13-åriga Maria fick intervjua Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson för SvD Juniors räkning. Frågorna som lästes innantill handlade i stället mycket om vuxenämnen, såsom om det är rättvist att tycka att asylinvandrare ska återvända hem när de inte längre behöver skydd i Sverige, om det är könet som avgör vilken kärlek man kan ge och varför två personer av samma kön inte ska få adoptera.

SD-ledarens svar på frågorna indikerar en kraftig omsvängning inom partiet, från värde- och socialkonservatism mot den vänsterliberalism som man tidigare kritiserat de övriga partierna för. Det gäller bland annat invandringspolitiken, där Åkesson nu klargör att SD om man kommer till makten kommer att acceptera all tidigare invandring och inte tvinga någon – med undantag för kriminella – som tagit sig in i landet att återvända.

Tidigare har Sverigedemokraterna stått upp för Barnkonventionens skrivningar om att ett barn har rätt till en mamma och en pappa, även när det gäller adoption och insemination. Det är också en konvention som i princip alla internationella adoptionsbyråer följer. Nu ändrar SD sin politik och fråntar i likhet med övriga partier i Sverige barnet dess rätt till både en mamma och en pappa.

Enligt Åkesson beror detta på att SD nu blivit ”ett stort parti” och att han tror att det är ”en ganska liten del av befolkningen” som värnar den traditionella kärnfamiljen. Åkesson säger att han personligen har ”utvecklat sina värderingar” från att vara skeptisk till homoadoptioner till att nu välkomna sådana.

Tidigare var partiet också emot samkönade äktenskap och för partnerskapslagen men även i den frågan har man svängt i vänsterliberal riktning. Den nuvarande könsneutrala äktenskapslagen kommer inte att rivas upp om SD får makten. Även där säger Åkesson att han från att ha varit emot, men inte så starkt, nu är starkt för samkönade äktenskap.

I en annan fråga som ställdes antyddes att Åkesson skulle vara spelmissbrukare. Detta efter att Sveriges Radio för en tid sedan i ett som många ansåg grovt integritetskränkande och pressetiskt övertramp tillägnat sig och publicerat privata uppgifter om SD-ledaren.

Under hela intervjun närvarade SvD Juniors chefredaktör Stina Cederholm som också avbröt och ställde egna frågor till Åkesson varje gång han inte gav de svar som som hon velat ha eller inte tyckte att Erik och Maria pressade SD-ledaren tillräckligt hårt.

Samhällsnytt söker SD:s pressavdelning för en kommentar.

Tidigare har SD genom partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt indikerat att man också tonar ned EU-motståndet. Efter kritik från näringslivet ska partiet inte längre driva frågan om en folkomröstning under nästa mandatperiod. SD bytte nyligen också till en mindre EU-kritisk grupp i EU-parlamentet.