I ett utspel på sociala medier beklagar sig den sverigedemokratiske EU-parlamentarikern Johan Nissinen över att det ska ta åtminstone tre år innan en transperson får den första vårdkontakten.

Att vuxna måste göra samma vård- och utredningsprocess som barn ska enligt Nissinen göra transvården ”överbelastad, otillräcklig och riskabel”, något han vill åtgärda med ett så kallat snabbspår.

LÄS ÄVEN: Mikael lurades att byta kön

I sitt förslag till Sverigedemokraternas landsdagar i höst föreslår han att vuxna transpersoner snabbt får vård medan ”barn ges möjligheten att utredas noggrannare för att undvika permanent ånger i framtiden”.

LÄS ÄVEN: Ångrade sitt könsbyte – vittnar om hat och tystnadskultur i transvärlden

Transvård är ett kontroversiellt område där personer – i synnerhet unga – som pressas att genomföra irreversibla förändringar och stympningar av sina kroppar inte sällan ångrar sig längre fram.

LÄS ÄVEN: Enorm ökning av ”könsdysfori” hos flickor: ”Vet inte vad ökningen beror på”

Antalet barn som säger sig lida av så kallad könsdysfori och upplever att de har en kropp med fel kön har exploderat de senaste tio åren. Inom medicinen och psykiatrin känner man en tilltagande oro för att det till stor del handlar om en politisk trend i samhället.

Socialstyrelsen sa nej

2018 föreslog den rödgröna regeringen efter påtryckningar från hbtq-organisationer att barn ska få genomgå kirurgiska könsbyten och kunna göra det även om föräldrarna säger nej. Men Socialstyrelsen sade nej och ville behålla 18-årsgränsen.

LÄS ÄVEN: Socialstyrelsen säger nej till regeringsförslag om könsbyte för barn