Sverigedemokraterna blir även denna mandatperiod utan så kallade presidieposter i riksdagens utskott. Detta efter att Allianspartierna åter stängt den dörr som man nyligen öppnade på glänt om en en mer demokratisk fördelning av ordförandeposterna i harmoni med parlamentarismens principer. ”Sverige är inte längre en demokrati” kommenterar Samtidens chefredaktör Dick Erixon tilltaget i ett ledarstick.

Media har de senaste dagarna rapporterat om hur Socialdemokraterna och Moderaterna singlat slant ovanför Sverigedemokraternas huvuden om fördelningen av ordförandeposter i riksdagsutskotten. De två partierna kan sedan välja att ge bort ordförandeposter till andra partier. Således har S delat ut poster till MP och M skänkt poster till Allianskollegorna. SD blir helt utan.

Förfarandet är inte nytt. Det här rundandet alternativt brottet mot den parlamentariska demokratins principer har pågått sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen för åtta år sedan.

LÄS MER: Alliansen tar tillbaka öppnande för SD på ordförandeposter i utskotten

Agerandet är också unikt, såtillvida att det inte grundar sig på några konkreta argument. Tidigare nekades Vänsterpartiet Kommunisterna plats i försvarsutskottet, men då med som man menade goda skäl.

Partiets målsättning var att avskaffa demokratin och ersätta den med kommunistisk diktatur och att göra Sverige till en lydstat under Sovjetunionen, likt de länder i Östeuropa som förvandlats till sådana efter andra världskriget. VPK hade också nära formella kontakter med de kommunistiska regimerna i öst.

Sovjet ansågs av de övriga och demokratiska partierna i riksdagen utgöra det stora säkerhetspolitiska hotet och det fanns fog för att misstänka att VPK höll Sovjet och de östeuropeiska regimerna fortlöpande informerade om svenska försvarsförhållanden samt att man allmänt också välkomnade en sovjetisk invasion som den i Ungern och Tjeckoslovakien tidigare.

Numera är Vänsterpartiet dock välkomna in i den försvarspolitiska stugvärmen. Partiet har strukit ”Kommunisterna” i partinamnet och hävdar officiellt att man inte längre har proletariatets diktatur på agendan. Samtidigt är många förgrundsfigurer i partiet desamma som tidigare bekände sig till kommunismen – inklusive partiledaren Jonas Sjöstedt och den nyvalda andra vice talmannen Lotta Johnsson Fornarve.

För att i riksdagens utskott nu behandla Sverigedemokraterna på liknande sätt som tidigare VPK anförs påståenden om att partiet har en värdegrund som inte erkänner alla människors lika värde. Det är oklart vad som mer konkret åsyftas men kopplingar brukar göras till det faktum att partiet vill ha en väsentligt lägre nivå på den asylkrelaterade invandringen till Sverige än övriga partier.

Samtidens chefredaktör Dick Erixon är kritisk och menar att det som sker de facto bryter mot portalparagrafen i grundlagen om att den offentliga makten i Sverige ska utgå från folket. Detta menar han uppfylls inte när den parlamentariska grundprincipen om proportionalitet frångås och små partier ges ordförandeposter i utskotten samtidigt som landets tredje största parti nekas sådana.

”’All offentlig makt utgår från folket’ har blivit ’All offentlig makt utgår från delar av folket'” skriver Erixon och menar att normal parlamentarism inte längre kan anses existera i Sverige när sju partier blockerar det åttonde och tredje största från att verka i riksdagen på samma villkor som övriga partier.

Av de 17 ordförandeposterna i utskotten får Sverigedemokraterna alltså inte någon. Det betydligt mindre och ur demokratisynpunkt mer betydligt mer belastade Vänsterpartiet får både en ordförandepost och en vice ordförandepost. Miljöpartiet – som med hjälp av stödröster med nöd och näppe tog sig över riksdagsspärren och bara är en fjärdedel så stora som SD – får också en ordförandepost och en vice ordförandepost.

Erixon kallar det hyckleri när samma svenska politiker som högljutt anklagar Polen och Ungern för att vara odemokratiska när de ändrar administrativa regler som pensionsålder för domare, ägnar sig åt att blockera 1,1 miljoner medborgare från att företrädas i riksdagen på rättvisa demokratiska villkor.

”Sverige borde anmälas till Europadomstolen och Europarådet” avslutar Erixon sitt ledarstick.