Hård kritik riktas mot SD på sociala medier: väljare hotar att överge partiet. Flera tunga företrädare för Sverigedemokraterna är öppet tveksamma till public service-kommitténs förslag. En namninsamling mot propagandaskatten har startats.

Det blev hårda tongångar på sociala medier efter att Samhällsnytt igår uppmärksammade Sverigedemokraternas hållning i frågan om en ny skatt som ska säkra överlevnaden för public service. Varje skattebetalare med inkomst över 130 tusen kronor per år ska tvingas finansiera SVT och SR med 1300 kronor per år – oavsett TV-innehav. I en exklusiv intervju för Samhällsnytt medgav SD:s representant i public service-kommittén, Angelika Bengtsson, att inga åtgärder för att återställa opartiskheten i det statliga mediebolaget har antagits i anslutning till finansieringsförslaget. Partiets presstjänst gavs flera tillfällen att kommentera Bengtssons uttalanden men har valt att inte göra det.

En del av läsarna hotar med att helt sonika överge partiet om det inte backar från sitt stöd för 7-partiers överenskommelse.

Vissa menar att frågan har så stor dignitet att det kan röra sig om tiotusentals röster.

Av de över 1200 kommentarer som artikeln hittills har fått enbart på Samhällsnytts sida är den överväldigande majoriteten starkt negativa till tvångsskatten och beskriver SD:s hållning i frågan som ”ett enormt svek”.

En del kommentatorer frågar sig hur rättvis skatten är och undrar bland annat om även synskadade som inte har möjlighet att ta del av public service-utbud ska tvingas att betala för det.

En annan kommentator ifrågasätter Bengtssons uttalande om att den nya skatten kommer att gynna pensionärer. I kommentaren uppmärksammas att i ett demensboende med 50 intagna som bara har en tv-apparat i det gemensamma dagrummet kommer alla 50 att bli skattepliktiga, enligt de nya reglerna.

LÄS MER: SD stödjer propagandaskatten – ”SVT gör många bra program”

I en annan kommentar tar man sikte på jämförelsen med begravningsavgiften som SD:s representant i kommittén gjorde. Kommentatorn menar att alla ska tvingas att dö och att begravningsavgiften är rättvis på det sättet, men inte alla behöver tvingas ta del av SVTs och SRs produktion.

Den största invändningen är dock av principiell karaktär – de flesta läsarna är eniga om att public service sysslar med indoktrinering och propaganda i nuläget och vill inte bli tvingade att betala för detta av politiska och ideologiska skäl.

Även flera tunga SD-profiler på kommunnivå är öppet kritiska till förslaget. Däribland skriver Nina Drakfors, kommunpolitiker för SD i Skara, i en öppen statusuppdatering på Facebook att hon inte ”stödjer denna skatten med den enkla anledningen att jag tycker, att första prioriteten för public service är att banta sina utgifter då inkomsterna från tv-avgiften inte räcker.” Hon avslutar uppdateringen med att påpeka att ”man bör ställa högre krav på neutralitet och opartiskhet.” Flera andra företrädare ställer sig oförstående till tvångsskatten och efterlyser en förklaring från SD:s partiledning.

LÄS MER: Gå in och rösta om propagandaskatten!

Morten Källström, som representerar SD i kommunfullmäktige i Katrineholm, skriver på Facebook att partiet borde veta något han inte vet – ”annars har vi här lite skild syn på vad frihet att själv få välja är”.

En annan aktiv medlem i SD, Jenny Piper, har startat en namninsamling mot den nya skatten. I en uppmaning som spreds i flera Facebook-grupper skriver hon följande om syftet med namninsamlingen: ”Dags att visa att svenska folket inte vill bli påtvingade en public service-skatt! Skriv på den här petitionen och dela den till så många som möjligt!”

Man kan skriva under protestbrevet på följande länk.