Sverigedemokraterna i Osby har skickat in ett initiativärende till kommunen som ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde. Det handlar om ett planerat bygge av vindkraftverk i Osby kommun – och som partiet motsätter sig.

I initiativärendet skriver Jonas Mattsson, gruppledare för SD i kommunen och ledamot i kommunstyrelsen, och Robin Hallberg som är ersättare i kommunstyrelsen, att partiet motsätter sig ny vindindustri i kommunen.

LÄS ÄVEN: DN kampanjar för mer vindkraft till havs – experter varnar

Som anledning till detta uppger man bland annat att ”boende i området som kommer att påverkas har organiserat sig och driver kampanj för att slippa de dåliga konsekvenser som vindkraft skulle innebära för dem”. Man betonar även den skadliga påverkan som vindkraft har på djur och miljö

Folkomröstning kan bli aktuell

Samnytt har talat med Robin Hallberg (SD) om vindkraftsplanerna i kommunen.

Hur fick ni reda på att det planeras en ny vindindustri i kommunen?

– Kännedom har skett via tidningen Norra Skåne samt efter information från boende i området.

I vilket område är det tänkt att bygget ska ske?

– Området som är aktuellt är mellan Osby och Killeberg, på västra sidan om väg 23.


Hur skulle ett sådant här bygge påverka naturen och invånarna? Vilka problem ser ni att en ny vindindustri i kommunen skulle kunna medföra?

– För de närboende är påverkan enorm. Dels är det hundratals transporter och sprängningar som sker i byggnadsfasen men framförallt är det att likna vid ett högljutt och blinkande industriområde när verken är på plats. Enligt forskning riskerar de boende att drabbas av hälsoproblem så som sömnsvårigheter, huvudvärk, ökad stress, säger Robin Hallberg (SD) och fortsätter:

– Vintertid kan även isbitar i storlek av en fotboll kastas över 500 meter från verken i en hastighet överstigande 200 km/h som gör det direkt livsfarligt att beträda marken. De vindkraftverk som ska byggas i området är tänkta att bli ca 270 meter höga och det kommer dessutom innebära skuggkast från rotorbladen åtminstone två kilometer bort, men kanske ännu längre.

Hur ska SD i kommunen agera framåt för att motverka ny vindindustri?

– Vi hoppas att vårt initiativärende till kommunstyrelsen ska finna gehör även hos övriga partier och på så sätt gå igenom. Gör det inte det kommer vi även att se över möjlighet att få till en folkomröstning i kommunen. Detta skulle kräva att tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna ställer sig bakom det, vilket vi har god förhoppning om att lyckas med om det skulle krävas.

Det är ännu oklart om initiativärendet kommer att tas upp så tidigt som vid nästa möte den 1 februari. SD-politikern väntar svar.

Har du missat Samnytts dokumentär om vindkraften? Se första delen nedan: