Den senaste tiden har Astra Zenecas covid-vaccin hamnat i vanrykte efter att personer som fått det injicerat drabbats av allvarliga blodproppar. Efter den mediala uppmärksamheten väljer nu medicintillverkaren att byta namn på vaccinet. Det meddelar Läkemedelsverket.

I flera länder har vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausats efter larm om svåra biverkningar i form av blodproppar. Sverige dröjde med att stoppa vaccineringen och är nu före med att återuppta vaccineringen igen. I motsats till andra bedömare tar ansvariga myndigheter i Sverige lätt på varningarna.

För Astra Zeneca har den negativa medieuppmärksamheten samtidigt varit dålig reklam. För att och undvika ytterligare skada på företagets renommé byter man i samband med återlanseringen nu namn på sitt vaccin till Vaxzevria.

Snabbehandlad ansökan om namnbyte

Namnändringar av det här slaget måste godkännas både av den europeiska läkemedelsmyndigheten och Läkemedelsverket i Sverige och myndigheten skriver på sin webbplats på måndagen att man gett Astra Zeneca klartecken.

Ärendet har snabbehandlats då ansökan inom bara för fyra dagar sedan. Information om namnändringen ska nu skickas ut till alla vårdaktörer som är verksamma med massvaccination mot covid-19.

Patienter inte rätt att välja

Samtidigt har patienter i Sverige inte rätt att välja vilket vaccin de får injicerat. Den som vill vara säker på att inte få Astra Zenecas vaccin av rädsla för biverkningar kan därför behöva avstå helt från att vaccinera sig.