➤ Den 60 sidor långa rapporten pekar på en ”otrolig förvrängning mellan prat och verklighet” med hänvisning till Macrons löften.

Enligt en rapport från den franska senatens lagkommission avsätter inte president Emmanuel Macron tillräckliga resurser till att bekämpa den illegala invandringen.

I utkastet till budgeten för 2018 har man räknat med omkring 14 500 tvångsutvisningar, vilket är mindre än under Francois Hollande (15 161 och 15 485 under 2014 respektive 2015).

Philippe Bas, som arbetat med rapporten, säger att presidenten inte gör tillräckligt för att infria sitt löfte från oktober om att utvisa illegala invandrare som begått brott.

Rapporten konstaterar också att av 92 076 utvisningsärenden 2016 genomfördes bara 18 procent – 75 587 personer som skulle utvisats finns idag kvar i landet.

Då resurserna saknas släpps illegala invandrare ofta istället fria, något som ökat dramatiskt under 2016.

Frankrike har även stora problem med att följa Dublinkonventionen, som stipulerar att migranter ska söka asyl i första EU-land. Detta bland annat på grund av att 62 procent av migranter som arresteras av gränspolisen vägrar lämna fingeravtryck.

Många migranter reser även utan identitetshandlingar vilket ofta slutar med att de inte kan avvisas.