Tiotusentals personer vallfärdar nu från andra länder till Serbien för att vaccinera sig mot covid-19. I Sverige råder stor brist på vaccin men i Serbien har man tvärtom ett stort överskott på doser.

Köerna ringlade i helgen långa utanför de serbiska vaccinationscentralerna efter att myndigheterna öppnat upp för medborgare från grannländerna att vaccinera sig. Runt 22 tusen personer från bland annat Bosnien, Montenegro och Nordmakedonien nappade på erbjudandet. Det rapporterar bland annat Sveriges Radio

Astra Zeneca-vaccin med kort datum

Överskottsvaccinet är av den biverkningsmisstänkta typen från Astra Zeneca och med kort utgångsdatum. De serbiska myndigheterna befarade att partiet skulle komma att behöva kasseras om man inte gjorde på det här sättet men vill samtidigt framhålla att det är en ”human och solidarisk handling”.

I motsats till bland annat Sverige har serberna rätt att välja vilket vaccin de vill ha. Många har efter den senaste tidens rapporter om blodproppar hos personer som fått Astra Zenecas vaccin valt bort detta, något som bidragit till att det nu finns ett överskott på det i landet.

Tredje vaccinationstätaste i EU

Samtidigt är Serbien det tredje vaccinationstätaste landet i EU. 34 av 100 serbier har låtit vaccinera sig. Parallellt finns i landet också en välorganiserad vaccinkritisk rörelse och den tidigare höga vaccinationstakten rapporteras nu börja avta.

Serbien har tidigare kritiserat EU för att inte ha fått tillräckligt med vaccinationsdoser och sedan också blivit dumpade från det EU-gemensamma vaccinationsprojektet. Av helgens inbjudan att döma har man dock på annat sätt lyckats anskaffa inte bara doser till den egna befolkningen utan också så det räcker till andra.

Liknande erbjudande i Kina

Ett annat land som klarat anskaffa mer vaccin än man behöver är Kina. Också där bjuder man in utlänningar till vaccinering. Främst handlar det om icke-kineser som redan befinner sig i landet med fokus för de som arbetar inom handel och service med stor kontaktyta mot andra människor.