Bara två av tio är emot. Starkast är stödet bland pensionärer och svagast bland personer under 30.

Länge var Sverigedemokraterna ensamma om att driva frågan om ett nationellt förbud mot tiggeri. Sedermera har Moderaterna, och till viss del även Socialdemokraterna, gått över på samma linje.

Ett eventuellt förbud har ett mycket starkt stöd hos SD:s och M:s sympatisörer.

– Opinionen påverkas delvis av partiernas retorik, och framför allt av Sverigedemokraternas och Moderaternas retorik, för den här frågan har varit på dagordningen under ganska lång tid, säger Andrea Spehar som är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet till Sveriges radio.

Många medborgare upplever tiggarna som störande i sin vardag, enligt Spehar.

Enligt den nya mätningen som Novus utfört är 62 procent för ett tiggeriförbud medan endast 20 procent är emot.

Bland socialdemokrater är 50 procent för ett förbud och 30 emot.

Män är också något mer positiva till ett förbud än kvinnor.