Storbritannien reformerar relations- och sexualundervisningen i grundskolan. Om skolorna väljer att erbjuda lektioner i hur barnen tar på sig själva så kommer de vara obligatoriska för eleverna framöver.

I Storbritannien håller man nu på att införa ett nytt program som går under namnet All About Me. Programmet är en del av regeringens reformer i grundskolornas relations- och sexualundervisning. Barn i åldern 6-10 år blir undervisade i att bland annat ta på sina intima delar på ett stimulerande vis. Lektionerna som erbjuder detta är obligatoriska för eleverna.

Familjeaktivister och religiösa grupper har varnat för att de diffusa riktlinjerna som utfärdats av Storbritanniens avdelning för utbildning, Department for Education, innebär att skolor kommer kunna erbjuda skolbarnen material av sexuell natur. Man menar att detta är något som många föräldrar kommer anse vara djupt olämpligt.

Mycket riktigt har den nya sexualundervisningen mött stor kritik från brittiska föräldrar. Ett föräldrapar, vars söner går i en av de hittills berörda skolorna, säger till Daily Mail att de blivit så upprörda att de hållit sina söner borta från dessa lektioner.

Genrebild. Faksimil Facebook

Även politiker som stöttat den nya RSE-lagstiftningen har nu uttryckt oro. David Davies, brittisk riksdagsledamot för konservativa Tories, sade: ”Jag och många andra föräldrar skulle vara rasande över att helt olämpliga sexuella frågor lärs ut till barn så unga som sex år. Dessa lektioner sträcker sig långt bortom regeringens vägledning och sexualiserar effektivt små barn.”

I All About Me-instruktionerna finns en sektion som heter Touching Myself. Där ger man lärarna rådet att berätta för barnen att ‘många personer gillar att kittla eller smeka sig själva eftersom det kan kännas skönt’. Barnen ska också få lära sig att detta är något man endast gör när man är ensam i t ex badkaret eller sängen.

All About Me har hittills anammats av grevskapet Warwickshire i mellersta England. Där har man skickat ut programmet till totalt 241 grundskolor. Fler lokala myndigheter i övriga Storbritannien förväntas införa programmet under 2020 som en del av regeringens översyn av deras Relationship and Sex Education, RSE.

Som en del av RSE-reformerna kommer alla grundskolor vara skyldiga att ha obligatorisk relationsundervisning från och med september nästa år. Sexualundervisning för eleverna rekommenderas men är inte obligatorisk för skolorna att genomföra. Men om sådan undervisning införs blir även den obligatorisk.