I augusti kom som oroliga föräldrar togs sin sex månaders son till barnakuten på Kristianstads centralsjukhus (CSK) efter att barnet insjuknat i hög feber. Men i stället för en ordentlig läkarundersökning skickades man hem med rådet att ge bebisen Ipren och Alvedon. Det resulterade i att det lilla barnet avled i vad som visade sig vara akut blodförgiftning i hela kroppen.

När det inte hjälpte med Ipren och Alvedon och det lilla barnet i stället förlorade medvetandet med blåfärgade läppar ringde föräldrarna desperat efter ambulans. Trots allvaret i situationen ansågs inte utryckningen som prioriterad.

När ambulansen sent om sider kom tog ambulanspersonalen inte tog situationen på allvar. Man menade att föräldrarna haft för varmt hemma och att det bara handlade om lite värmeutslag som skulle kunnat avhjälpas med att föräldrarna satt sig i bilen och slagit på AC:n.

Hade dödlig blodförgiftning

Man gick till slut med på att skjutsa barnet till sjukhuset. Väl där konstaterades att det man på grund av utebliven undersökning missat första gången var att den sexmånader gamla bebisen drabbats av galopperande meningokocksepsis, det vill säga en en blodförgiftning som spritt sig i hela kroppen.

Att häva en sådan är något som måste ske snabbt, dröjer man för länge går den drabbade inte att rädda till livet. I det aktuella fallet visade det sig efter all turer vara för sent och det lilla barnet avled. Läkarna kunde i det skedet göra annat än att ge föräldrarna ett dödsbud.

– Sepsis är en fruktad sjukdom, speciellt för barn där förloppet kan gå väldigt snabbt, förklarar Poul Kongstad, medicinskt ansvarig på Premedic som för Region Skånes räkning ansvarar för att ambulanssjukvården i området ska fungera.

Får inget gehör från Ivo

Föräldrarna valde att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), både för hur de avvisats från sjukhuset vid det första besöket och hur de sedan hanterades när de ringde efter ambulans.

Utredningen är nu klar men Ivo anser inte att det finns anledning att kritisera vårdens agerande i något av de anmälda avseendena.

Bedömningen att inte lägga in det lilla barnet för observation vid det första besöket försvaras med att symtomen då inte var så allvarliga att detta var motiverat. Beträffande nedprioriteringen av ambulanslarmet menar man att det troligen hade varit för sent att rädda livet på barnet även om ambulansen kommit snabbare.

Föräldrarna är besvikna på att efter allvarliga vårdmisshar ha förlorat sitt barn och sedan även bli lämnade i sticket av vårdens granskningsorgan. De säger resignerat att de insett att det inte är lätt att få rätt mot sjukvården.

Föräldrarna ges skulden – kom för tidigt till sjukhuset

I samtal med läkare har föräldrarna övertygats om att de sökte vård för barnet för tidigt. De borde väntat till barnet var sjukare så hade chanserna för att få adekvat vård varit bättre.

– Vissa saker har jag accepterat efter samtal med läkarna. Som föräldrar tyckte vi att vi gjorde allt rätt och sökte vård i tid. Men i det här fallet kom vi till sjukhuset för tidigt och i ett läge när vår son inte var tillräckligt sjuk. Jag har köpt det resonemanget, säger mamman i en kommentar till Expressen/KvP..

De tycker ändå att de åtminstone borde få en ursäkt från ambulansansvariga för missbedömningen av att det bara var lindriga värmeutslag. I det skedet var ju barnet dödssjukt. Men någon ursäkt har man inte fått.

Hade försökt få barn i flera år

Föräldrarna berättar att de försökt få barn i fem år och lyckats först efter att mamman genomgått en så kallad IVF-behandling. Efter dödsfallet i augusti har man gjort nya försök men hittills utan att lyckas.